• UDOSTĘPNIJ

Komunikacja z Akcjonariuszami

firma spółki: FCA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

siedziba: Bielsko-Biała
adres: ul. Grażyńskiego nr 141, 43-300 Bielsko-Biała, Polska
oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS: 0000019628
nr NIP: 5470048627
kapitał zakładowy: 660 334 600,00 zł
kapitał wpłacony: 660 334 600,00 zł