MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Zdrowie

23 363

badan specjalistycznych, z których skorzystało

2 735

pracowników

150

fabryk FCA z całego świata wzięło udział w konkursie EHSLA. Zakład Tychy wygrał w kategorii „Health and Safety”

6 000

dni szkoleniowych dla

13 154

uczestników w 2016 r.

Program Promocji Zdrowia

Inicjatywa opracowywana corocznie przez FCA Poland umożliwia pracownikom większości spółek FCA korzystanie z szerokiej gamy analiz medycznych, przeprowadzanych w zakładowych Centrach Zdrowia lub we współpracy ze specjalistycznymi placówkami medycznymi. W 2016 r. przygotowano 49 rodzajów badań z zakresu profi laktyki, takich jak: choroby nowotworowe, schorzenia tarczycy, schorzenia układu pokarmowego, choroby wątroby, choroby płuc, choroby układu krążenia, diagnostyka kardiologiczna, choroby obwodowego układu nerwowego. Istotną zmianą dokonaną w 2016 r. była możliwość skorzystania z diagnostyki kardiologicznej w ramach opieki medycznej sprawowanej przez NZOZ Via-Med. W ramach trwającego cztery miesiące programu promocji zdrowia w 2016 roku przeprowadzono 23 363 badania, z których skorzystało 2735 pracowników. W 2015 r. Program Promocji Zdrowia zgłoszony został przez FCA Poland Zakład Tychy do konkursu EHSLA (Environment, Health and Safety Leadership Awards), w którym uczestniczyło 150 zakładów FCA z całego świata. Jego celem było wdrożenie innowacyjnych projektów dotyczących poprawy jakości środowiska, energii oraz zdrowia i bezpieczeństwa pracy zgodnie z zasadami World Class Manufacturing. Do konkursu zgłoszono ponad 250 projektów. Projekt zyskał uznanie jurorów, którzy przyznali FCA Poland Zakładowi Tychy dwa pierwsze miejsca w kategorii „Health and Safety” zarówno na poziomie regionalnym (Region EMEA), jak i globalnym.

Szkolenie i rozwój pracowników

Grupa FCA realizuje politykę szkoleniową, mając na uwadze cele biznesowe oraz potrzeby rozwoju i doskonalenia pracowników ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z wdrażaniem metodologii WCM w odniesieniu do zakładów produkcyjnych Grupy. FCA przywiązuje dużą wagę do nieustannego rozwoju własnych kadr, korzystając ze wszystkich dostępnych i nowoczesnych metod szkoleniowych oraz w oparciu o wprowadzony i rozpowszechniony model Leadership. W 2016 roku w zakładach produkcyjnych FCA zrealizowano 6 tys. dni szkoleniowych, w których udział wzięło 13 154 uczestników.