MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Zdrowie

23 300

badan specjalistycznych,
z których skorzystało

1 900

pracowników

57 rodzajów

badań profilaktycznych
w Programie Promocji
Zdrowia w 2018 r.

8 200

dni szkoleniowych dla

8 800

uczestników w 2018 r.

Troska o zdrowie pracowników

Polskie spółki FCA oferują swoim pracownikom szeroką gamę specjalistycznych usług medycznych, wykraczających daleko poza obligatoryjne badania okresowe przewidziane przepisami prawa. Z inicjatywy spółki FCA Poland na terenie zakładów produkcyjnych w Tychach oraz w Bielsku-Białej powstały dwa Centra Zdrowia, które zapewniają pracownikom opiekę medyczną w miejscu pracy, obsługiwaną przez kadrę medyczną składającą się z 37 osób, w tym 21 lekarzy. W ośrodkach znajduje się 9 poradni: Medycyny Pracy, Dermatologiczna, Laryngologiczna, Neurologiczna, Ginekologiczna, Kardiologiczna, Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej, Okulistyczna, Dietetyczna, a także Gabi-net USG, Audiometrii, Zabiegowy oraz Pracownia EKG i Pracownia Spirometrii. Pracownicy mogą korzystać także z zabiegów fizykoterapii, kinezyterapii oraz masaży w wyposażonym w profesjonalny sprzęt Centrum Rehabilitacji w Tychach.

Program Promocji Zdrowia

Inicjatywa opracowywana corocznie przez FCA Poland umożliwia pracowni-kom większości spółek FCA korzystanie z szerokiej gamy analiz medycznych, przeprowadzanych w zakładowych Centrach Zdrowia lub we współpracy ze specjalistycznymi placówkami medycznymi. W 2018 r. przygotowano 57 rodzajów badań z zakresu profilaktyki, takich jak: choroby nowotworowe, schorzenia tarczycy, schorzenia układu pokarmowego, choroby wątroby, choroby płuc, choroby układu krążenia, diagnostyka kardiologiczna, choroby obwodowego układu nerwowego. W ramach trwającego trzy miesiące Programu Promocji Zdrowia w 2018 roku przeprowadzono prawie 23,3 tys. badań, z których skorzystało 1 900 pracowników.

Szkolenia i rozwój pracowników

Grupa FCA realizuje politykę szkoleniową, mając na uwadze cele biznesowe oraz potrzeby rozwoju i doskonalenia pracowników ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z wdrażaniem metodologii WCM w odniesieniu do zakładów produkcyjnych Grupy. FCA przywiązuje dużą wagę do nieustannego rozwoju własnych kadr, korzystając ze wszystkich dostępnych i nowoczesnych metod szkoleniowych oraz w oparciu o wprowadzony i rozpowszechniony model Leadership. W 2018 roku w zakładach produkcyjnych FCA zrealizowano 8,2 tys. dni szkoleniowych, w których udział wzięło 8,8 tys. uczestników.