• UDOSTĘPNIJ

Rodzina

835

dzieci wzięło udział
w koloniach letnich
spółek FCA w 2018 r.

7 711

dzieci pracowników
Grupy FCA
otrzymało prezenty
bożonarodzeniowe

30 000

osób uczestniczyło
w Dniach rodzinnych
polskich spółek FCA
w 2018 r.

24 lata

temu Grupa FCA założyła
czasopismo
dla pracowników
FCA wokół NAS

7 600

pracowników i ich
rodzin należy do

26

sekcji CRiK

Kolonie dla dzieci

Spółka Gestin Polska organizuje dla spółek Grupy FCA kolonie letnie dla dzieci ich pracowników. Wielkość dofinansowania zależna jest od liczby posiadanych przez pracownika dzieci w wieku do 18 lat i wynosi od 50 do 85% kosztów. Część miejsc kolonijnych przeznaczona jest dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bielsku-Białej, Tychach i Orzeszu. W 2018 r. w ośrodkach wypoczynkowych w Polsce, Bułgarii i we Włoszech przebywało 835 dzieci. Pracownicy spółek FCA mogą również uzyskać dofinansowanie tzw. zielonych szkół i turnusów rehabilitacyjnych.

Prezenty bożonarodzeniowe dla dzieci

Każdego roku przed świętami Bożego Narodzenia dzieci pracowników spółek Grupy FCA obdarowywane są atrakcyjnymi prezentami świątecznymi oraz słodyczami. W 2018 roku podczas tradycyjnych spotkań z Mikołajem upominki otrzymało ogółem 7 711 dzieci.

Dzień Rodzinny

Tradycją spółek Grupy FCA jest organizowanie corocznie festynów rodzinnych dla pracowników, emerytów, rencistów i ich rodzin. Dzień Rodzinny to duże wydarzenie dla firm. Możliwość przyjrzenia się zmianom, jakie w ciągu ostatnich lat zaszły i nadal zachodzą w zakładach, a także ich rozwojowi i rozbudowie, stanowi prawdziwą atrakcję, z której co roku korzysta wielu pracowników i ich bliskich. W 2018 roku w zakładach Grupy FCA w Tychach, Bielsku-Białej, Sosnowcu i Skoczowie świętowało ponad 30 tys. osób. Dzień Rodzinny to także okazja do zaprezentowania zakładu i osiągnięć firmy zaproszonym na tę uroczystość przedstawicielom władz regionalnych i instytucji państwowych, a także dostawcom oraz dziennikarzom.

Czasopismo „FCA wokół Nas”

Dwumiesięcznik wydawany w Polsce na wzór włoskiego „Illustrato” dociera do pracowników Grupy FCA, emerytów, rencistów, przedstawicieli dostawców, dealerów, dziennikarzy, urzędów publicznych i uczelni wyższych. Misją czasopisma, wydawanego w Polsce od 24 lat, jest poszerzanie i pogłębianie wiedzy o działalności Grupy, a także upowszechnianie szeroko pojętej kultury w przedsiębiorstwie, kultury pracy i zachowań pozwalających stworzyć wspólnotę nie tylko interesów, ale również celów, jakie przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć.

Centrum Rekreacji i Kultury

W ramach szeroko pojętej promocji zdrowia, której elementem jest również zdrowy styl życia, pracownicy spółek FCA w Polsce oraz ich rodziny mogą korzystać z zakładowego Centrum Rekreacji i Kultury. W ramach jego działalności od 1995 r. zachęca się wszystkich członków do aktywnego spędzania czasu promując uprawianie najróżniejszych dyscyplin sportowych, czynnego wypoczynku oraz udział w interesujących wydarzeniach kulturalnych.
Aktualnie do CRiK należy 7600 członków zrzeszonych w 26 sekcjach. W 2018 r. CRiK zorganizowało ponad 300 imprez, w tym kilka masowych festynów.