MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Rodzina

405

dzieci wzięło udział
w koloniach letnich
spółek FCA

3644

dzieci pracowników
Grupy FCA
otrzymało prezenty
bożonarodzeniowe

26 000

osób uczestniczyło
w Dniach rodzinnych
polskich spółek FCA

od 1996 r.

Grupa FCA wydaje
dwumiesięcznik
dla pracowników
FCA wokół NAS

7 300

pracowników i ich
rodzin należy do

29

sekcji CRiK

Kolonie dla dzieci

Spółka Gestin Polska organizuje dla spółek Grupy FCA kolonie letnie dla dzieci ich pracowników. Wielkość dofinansowania zależna jest od liczby posiadanych przez pracownika dzieci w wieku do 18 lat i wynosi od 50 do 85% kosztów. Część miejsc kolonijnych przeznaczona jest dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bielsku-Białej, Tychach i w Orzeszu. W 2018 r. w ośrodkach wypoczynkowych w Polsce, Bułgarii i we Włoszech przebywało 405 dzieci. Pracownicy spółek FCA mogą również uzyskać dofinansowanie tzw. zielonych szkół i turnusów rehabilitacyjnych

Prezenty bożonarodzeniowe dla dzieci

Każdego roku przed świętami Bożego Narodzenia dzieci pracowników spółek Grupy FCA obdarowywane są atrakcyjnymi prezentami świątecznymi oraz słodyczami. W 2018 roku podczas tradycyjnych spotkań z Mikołajem upominki otrzymało ogółem 3 644 dzieci.

Dzień Rodzinny

Tradycją spółek Grupy FCA jest organizowanie corocznie festynów rodzinnych dla pracowników, emerytów, rencistów i ich rodzin. Dzień Rodzin-ny to duże wydarzenie dla firm. Możliwość przyjrzenia się zmianom, jakie w ciągu ostatnich lat zaszły i nadal zachodzą w zakładach, a także ich rozwojowi i rozbudowie, stanowi prawdziwą atrakcję, z której co roku korzysta wielu pracowników i ich bliskich. W 2018 roku w zakładach Grupy FCA w Tychach, Bielsku-Białej, Sosnowcu i w Skoczowie świętowało ponad 26 tys. osób. Dzień Rodzinny to także okazja do zaprezentowania zakładu i osiągnięć firmy zaproszonym na tę uroczystość przedstawicielom władz regionalnych i instytucji państwowych, a także dostawcom oraz dziennikarzom.

Czasopismo „FCA wokół Nas”

Dwumiesięcznik wydawany w Polsce na wzór włoskiego „Illustrato” dociera do pracowników Grupy FCA, emerytów, rencistów, przedstawicieli dostawców, dealerów, dziennikarzy, urzędów publicznych i uczelni wyższych. Misją czasopisma, wydawanego w Polsce od 1996 roku, jest poszerzanie i pogłębianie wiedzy o działalności Grupy, a także upowszechnianie szeroko pojętej kultury w przedsiębiorstwie, kultury pracy i zachowań pozwalających stworzyć wspólnotę nie tylko interesów, ale również celów, jakie przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć

Centrum Rekreacji i Kultury

Pracownicy spółek FCA w Polsce oraz ich rodziny od wielu lat korzystają z działalności prowadzonej przez działające przy FCA Poland Centrum Re-kreacji i Kultury. Istniejące od 1995 r. CRiK umożliwia pracownikom i ich rodzinom czynny wypoczynek, uprawianie różnych dyscyplin sportowych oraz udział w licznych imprezach kulturalnych. Aktualnie do CRiK należy 7 300 członków zrzeszonych w 29 sekcjach. W 2018 r. CRiK zorganizowało prawie 300 imprez, w tym kilka masowych festynów.