MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Rodzina

151

studentów
odbyło praktyki
w fabrykach FCA
w 2016 roku

680

dzieci wzięło udział
w koloniach letnich
spółek FCA w 2016 r.

5 812

dzieci pracowników
Grupy FCA
otrzymało prezenty
bożonarodzeniowe

Praktyki studenckie

Kolejnym obszarem współdziałania ze światem nauki są porozumienia niektórych spółek Grupy FCA (FCA Poland, Comau Poland, FCA Powertrain Poland, Magneti Marelli) z największymi uczelniami technicznymi w Polsce, dotyczące m.in. propagowania nowych technologii przemysłowych i zarządzania oraz praktyk studenckich w zakładach Grupy FCA. W 2016 roku z tej możliwości skorzystało w sumie 151 studentów.

Współpraca z Towarzystwem Salezjańskim

Dzięki porozumieniu pomiędzy FCA Poland a Towarzystwem Salezjańskim z 2009 roku powstał projekt na rzecz młodzieży o nazwie Tech Pro2 (Technical Professional Program). Uczniowie Zespołu Szkół Salezjańskich mogą w jego ramach uczyć się serwisować samochody marek FCA na nowoczesnych urządzeniach i przyrządach diagnostycznych – takich samych, w jakie wyposażone są autoryzowane warsztaty. Trzyletni program przewiduje kształcenie zawodowe uczniów przygotowujące ich do pracy.

Kolonie dla dzieci

Spółka Gestin Polska organizuje dla spółek Grupy FCA kolonie letnie dla dzieci ich pracowników. Wielkość dofinansowania zależna jest od liczby posiadanych przez pracownika dzieci w wieku do 18 lat i wynosi od 50 do 85% kosztów. Część miejsc kolonijnych przeznaczona jest dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bielsku-Białej, Tychach i Orzeszu. W 2016 r. w ośrodkach wypoczynkowych w Polsce, Bułgarii i we Włoszech przebywało 680 dzieci. Pracownicy spółek FCA mogą również uzyskać dofinansowanie tzw. zielonych szkół i turnusów rehabilitacyjnych.

Prezenty bożonarodzeniowe dla dzieci

Każdego roku przed świętami Bożego Narodzenia dzieci pracowników spółek Grupy FCA obdarowywane są atrakcyjnymi prezentami świątecznymi oraz słodyczami. W 2016 roku podczas tradycyjnych spotkań z Mikołajem upominki otrzymało ogółem 5812 dzieci.

35 000

osób uczestniczyło
w Dniach rodzinnych polskich spółek FCA
w 2016 r.

8 087

pracowników i ich
rodzin należy do

26

sekcji CRiK

21 lat

temu Grupa FCA założyła
czasopismo
dla pracowników
FCA wokół NAS

Dzień Rodzinny

Tradycją spółek Grupy FCA jest organizowanie corocznie festynów rodzinnych dla pracowników, emerytów, rencistów i ich rodzin. Dzień Rodzinny to duże wydarzenie dla firm. Możliwość przyjrzenia się zmianom, jakie w ciągu ostatnich lat zaszły i nadal zachodzą w zakładach, a także ich rozwojowi i rozbudowie, stanowi prawdziwą atrakcję, z której co roku korzysta wielu pracowników i ich bliskich. W 2016 roku w zakładach Grupy FCA w Tychach, Bielsku-Białej, Sosnowcu i Skoczowie świętowało ponad 35 tys. osób. Dzień Rodzinny to także okazja do zaprezentowania zakładu i osiągnięć firmy zaproszonym na tę uroczystość przedstawicielom władz regionalnych i instytucji państwowych, a także dostawcom oraz dziennikarzom.

Centrum Rekreacji i Kultury

Pracownicy spółek FCA w Polsce oraz ich rodziny od wielu lat korzystają z działalności prowadzonej przez działające przy FCA Poland Centrum Rekreacji i Kultury. Istniejące od 1995 r. CRiK umożliwia pracownikom i ich rodzinom czynny wypoczynek, uprawianie różnych dyscyplin sportowych oraz udział w licznych imprezach kulturalnych. Aktualnie do CRiK należy 8087 członków zrzeszonych w 26 sekcjach. W 2016 r. CRiK zorganizowało ponad 300 imprez, w tym kilka masowych festynów.

Czasopismo „FCA wokół Nas”

Dwumiesięcznik wydawany w Polsce na wzór włoskiego „Illustrato” dociera do pracowników Grupy FCA, emerytów, rencistów, przedstawicieli dostawców, dealerów, dziennikarzy, urzędów publicznych i uczelni wyższych. Misją czasopisma, wydawanego w Polsce od 21 lat, jest poszerzanie i pogłębianie wiedzy o działalności Grupy, a także upowszechnianie szeroko pojętej kultury w przedsiębiorstwie, kultury pracy i zachowań pozwalających stworzyć wspólnotę nie tylko interesów, ale również celów, jakie przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć.