• UDOSTĘPNIJ

FCA SERVICES Polska Sp. z o.o.

Spółka została założona w 2001 r. i zatrudnia 1 043 pracowników. Działa
w dwóch obszarach: Finance – usługi fi nansowo-księgowe oraz Payroll
– administracja kadrowo-płacowa. Przedmiotem działalności Finance są
usługi w zakresie: księgowości głównej, bilansu i raportingu, obsługi cyklu
aktywnego i pasywnego, finansów i płatności, zarządzania środkami trwałymi
i kapitałem obrotowym, a także usługi podatkowe i kontroli zarządzania.
Obszar Payroll obejmuje cały zakres spraw pracowniczych – od obsługi
dokumentacji kadrowej, poprzez sporządzanie list płac, do obsługi socjalnej
pracowników. Od 2005 r. spółka działa w Katowickiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej na terenie FCA Poland w Bielsku-Białej, świadcząc usługi dla
klientów z regionu EMEA, a od 2014 roku również z regionu NAFTA.

FCA Services Polska Sp. z o.o.
ul. Węglowa 72
43-346 Bielsko-Biała
tel. (33) 8132182