MENU
  • UDOSTĘPNIJ

FCA SERVICES Polska Sp. z o.o.

Spółka została założona w 2001 r. i zatrudnia 1 043 pracowników. Działa w dwóch obszarach: Finance – usługi fi nansowo-księgowe oraz Payroll – administracja kadrowo-płacowa. Przedmiotem działalności Finance są usługi w zakresie: księgowości głównej, bilansu i raportingu, obsługi cyklu aktywnego i pasywnego, finansów i płatności, zarządzania środkami trwałymi i kapitałem obrotowym, a także usługi podatkowe i kontroli zarządzania. Obszar Payroll obejmuje cały zakres spraw pracowniczych – od obsługi dokumentacji kadrowej, poprzez sporządzanie list płac, do obsługi socjalnej pracowników. Od 2005 r. spółka działa w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na terenie FCA Poland w Bielsku-Białej, świadcząc usługi dla klientów z regionu EMEA, a od 2014 roku również z regionu NAFTA.

FCA Services Polska Sp. z o.o.
ul. Węglowa 72
43-346 Bielsko-Biała
tel. (33) 8132182