MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Nauka

20.

jubileuszowa edycja,
wręczenia nagród dla
dzieci pracowników spółek
FCA i CNH Industrial

3 070

nagród od 1996 r.
na łączną kwotę

ponad 11 mln zł

335

prac magisterskich
i doktorskich
nagrodzonych
od 1997 r.

Nagrody dla dzieci pracowników

Każdego roku spółki FCA nagradzają dzieci swoich pracowników za bardzo dobre wyniki w nauce. Program ten ustanowił w 1996 roku Zarząd Fiat SpA, a jest on organizowany nie tylko we Włoszech, ale też w krajach, w których znajdują się zakłady FCA. Przedsiębiorstwo w ten sposób od lat nagradza wiedzę, zaangażowanie i determinację młodych ludzi, umacniając poczucie przynależności do Grupy. Dotychczas, w 20 edycjach konkursu, przyznano w naszym kraju 3 070 nagród o łącznej wartości ponad 11 mln złotych.

Współpraca ze światem nauki

W ramach porozumienia zawartego w 1997 r. spółki Grupy FCA (FCA Poland, FCA Powertrain Poland, Magneti Marelli Poland, Teksid Iron Poland) i CRF (Centrum Badawcze Fiata w Turynie) współpracują z trzema uczelniami technicznymi: Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską i Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Jednym z elementów tej współpracy jest Konkurs o Nagrodę FCA, który ma na celu inicjowanie oraz promowanie wybitnych prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich. Spółki FCA corocznie przesyłają do uczelni listę zagadnień, które następnie są realizowane przez zainteresowanych studentów i doktorantów. Przyszli absolwenci oraz pracownicy naukowi mają możliwość uczestniczenia w praktykach studenckich w Polsce i w centrach badawczych we Włoszech. Uczelnie zgłaszają do konkursu najlepsze prace dyplomowe i doktorskie, a komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele FCA oraz CRF, wyłania spośród nich te, które swoją tematyką najlepiej rozwijają przedstawione zagadnienia. Autorzy zwycięskich prac otrzymują nagrody pieniężne fundowane przez spółki Grupy FCA. W 2016 r. nagrodzono 16 prac (335 od pierwszej edycji). Od początku istnienia konkursu FCA wyasygnował na ten cel kwotę 1 miliona 384 tys. zł. W 2015 r. zorganizowano także pierwszą edycję specjalnej Nagrody im. Giovanniego Agnelliego przyznawaną przez CRF za najlepszą pracę wśród nagrodzonych w Konkursie o Nagrodę FCA.