MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Społeczność lokalna

Integracja ze środowiskiem lokalnym

W swojej społecznej działalności Spółki FCA wspierają ważne inicjatywy kulturalne, sportowe i charytatywne organizowane przede wszystkim w miastach, gdzie mieszczą się siedziba, zakład spółki i przedstawicielstwo handlowe. Taka polityka prowadzona jest przez firmę od początku działalności na rynku polskim i umożliwia jej aktywny udział w życiu i rozwoju regionów, w których Grupa FCA jest obecna z korzyścią dla ich społeczności. Sponsorowanie od lat ważnych i związanych z tradycją wydarzeń ma na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy, budowanie zaufania do przedsiębiorstwa i kreowanie jego wiarygodności. Współpraca z władzami miast Bielska-Białej i Tychów opiera się na wieloletniej pomyślnej tradycji współdziałania stron i nastawiona jest na realizowanie wspólnych interesów. Co roku prezydenci miast Bielska-Białej i Tychów przedstawiają FCA planowany na dany rok zakres inicjatyw kulturalnych, sportowych oraz społecznie użytecznych, a także podpisywane są stosowne listy intencyjne lub porozumienia określające rodzaj i zakres współpracy.

Dla przykładu spółka FCA Poland, na poziomie ogólnopolskim, była partnerem takich akcji jak „Piękna bo zdrowa” organizowanej przez Fundację Kwiat Kobiecości oraz takich wydarzeń sportowych jak Półmaraton i Maraton Warszawski oraz maraton sztafet Ekiden.

Na poziomie lokalnym spółka FCA Poland wspiera ważne wydarzenia sportowe, jak wyścig kolarski Tyskie Kryterium Fiata, Bieg Fiata w Bielsku-Białej, Międzynarodowy Tyski Bieg Uliczny, czy Tyski Półmaraton. Festiwal Kompozytorów Polskich w Bielsku-Białej, odbywa się przy tradycyjnej pomocy FCA Poland, podobnie Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej, jeden z największych festiwali jazzowych w Polsce. FCA Poland współuczestniczy także w organizacji wielu ważnych wydarzeń muzycznych jak koncert Lury, Koncert Mor Karbasi, Gala Strauss, koncert Bielskiej Estrady – organizowanych przez BCK, koncertów „Sacrum in Musica” w Bielsku-Białej czy takich festiwali w Tychach jak szantowy „Port Pieśni Pracy” i rockowy „Rock na Plaży”, oraz wydarzeń kulturalnych, jak premiery organizowane przez Teatr Polski w Bielsku-Białej czy Festiwal „Teatru Konesera” organizowany przez Teatr Mały w Tychach; inicjatyw świątecznych jak „Święta na Bielskiej Starówce” czy „Jarmark Bożonarodzeniowy w Tychach”; inicjatyw naukowych jak Festiwal Nauki i Sztuki oraz konferencji i sympozjów. Firma włączyła się także w organizację Dni Miasta Tychy, Dni Kóz, Dni Porąbki, Święto Gminy Bestwina.

odpowiedzialny_biznes