MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Społeczność lokalna

Finansowanie przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i charytatywnych

Wspieranie i sponsorowanie ważnych dla społeczności wydarzeń ma na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku fi rmy, budowanie zaufania do przedsiębiorstwa i kreowanie jego wiarygodności. Grupa Fiat Chrysler Automobiles, wierna podstawowym wartościom, chce być fi rmą rzetelną i godną zaufania , a bycie liderem zobowiązuje ją do wzbogacania życia innych ludzi. Dla FCA to powołanie i przywilej. Zgodnie z tą zasadą Grupa FCA w Polsce angażuje się w działalność charytatywną, wydarzenia kulturalne i sportowe, a także w inicjatywy mające na celu unowocześnienie polskiej gospodarki. Grupa FCA uczestniczy aktywnie zarówno w ogólnopolskich, jak i lokalnych projektach, wspierając miejscowe społeczności i inicjatywy miast, w których znajdują się zakłady i siedziby poszczególnych spółek.