MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Bezpieczeństwo pracy

W zakresie bezpieczeństwa pracy nadrzędnym celem spółek FCA jest realizacja inicjatyw i działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaangażowanie pracowników w zapobieganie zagrożeniom, również poprzez kształtowanie wśród nich postaw i zachowań gwarantujących najlepsze wyniki w tym zakresie. Polskie spółki nieustannie inwestują w utrzymanie i modernizację stanu technicznego maszyn, budynków i infrastruktury oraz wprowadzają i stosują skuteczne metody i narzędzia zachęcające pracowników do codziennego polepszania warunków na ich stanowiskach pracy. Zarządzanie bezpieczeństwem w fabrykach FCA jest zgodne z normami OHSAS 18001: 2007.