MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Sirio Polska Sp. z o.o.

Spółka świadczy kompleksowe usługi w zakresie bezpieczeństwa przemy-słowego, tj. ochrony osób, mienia i ochrony przeciwpożarowej. Podstawową działalnością Sirio Polska jest prewencja pożarowa i zarządzanie ryzykiem oraz serwis technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych i ochrony mienia. Reagowanie na zdarzenia pożarowe, awarie, jak również zdarzenia me-dyczne realizuje profesjonalnie przygotowana załoga Zakładowej Służby Ra-towniczej. Do zadań spółki należy też zarządzanie parkiem samochodowym oraz świadczenie usług w zakresie transportu personelu.

Sirio Polska Sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 8132485