• UDOSTĘPNIJ

Sirio Polska Sp. z o.o.

Spółka powstała w 2001 r. i zatrudnia 173 osoby. Świadczy kompleksowe usługi w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego głównie dla firm należących do Grupy FCA w Polsce, ale także dla firm spoza niej, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Jej podstawowa działalność obejmuje ochronę osób i mienia, prewencję pożarową i zarządzanie ryzykiem, zarządzanie kryzysowe, ratownictwo pożarowe, drogowe, ekologiczne oraz medyczne. Do zadań spółki należy też zarządzanie parkiem samochodowym dla Grupy FCA.

Sirio Polska Sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 8132485