MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Zasady użytkowania

Zasady i warunki dostępu do niniejszego serwisu internetowego.
Dostęp do niniejszego serwisu internetowego oznacza akceptację podanych poniżej warunków.

Dostęp do serwisu internetowego i korzystanie z jego treści
FCA S.A. (zwany dalej „FCA”) nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności jakiejkolwiek natury z tytułu dostępu użytkowników do serwisu internetowego FCA i korzystania z jego treści. Użytkownicy pozostają w związku z tym odpowiedzialni za wszelkie naruszenia praw FCA, praw stron trzecich, lub inne naruszenia przepisów wynikających ze sposobu ich dostępu i korzystania z serwisu internetowego FCA. FCA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z uzyskaniem dostępu przez użytkowników do serwisu internetowego FCA.

Łącza do innych witryn/serwisów internetowych
Łącza do innych witryn/serwisów internetowych zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody użytkowników, jednak bez żadnej odpowiedzialności jakiejkolwiek natury co do ich treści lub informacji. FCA nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za zawartość innych witryn/serwisów internetowych które są połączone z serwisem za pomocą linków (łączy), za które odpowiedzialność ponoszą ich właściciele.

Prawa autorskie
Wszelkie prawa zastrzeżone. Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej, teksty, fotografie, grafika, pliki dźwiękowe, pliki animacji, pliki wideo i ich układ w tym serwisie podlegają ochronie prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej FCA lub spółek Grupy FCA lub ich następców prawnych. Zabronione jest kopiowanie tych materiałów w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania, niedozwolone jest także ich modyfikowanie lub umieszczanie na innych stronach internetowych. Użytkownikom nie udziela się żadnej licencji lub innego upoważnienia w związku z publikacją tych materiałów w niniejszym serwisie internetowym.

Ochrona znaków towarowych
Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej, znaki towarowe reprezentowane w niniejszym serwisie internetowym stanowią własność FCA lub spółek Grupy FCA lub ich następców prawnych i zabronione jest ich kopiowanie, modyfikowane lub wykorzystywanie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela. Użytkownikom nie udziela się żadnej licencji lub innego upoważnienia w związku z publikacją tych materiałów w niniejszym serwisie internetowym.

Informacje zawarte w niniejszym serwisie internetowym
Pomimo dołożenia wszelkich starań przy gromadzeniu i prezentowaniu informacji publikowane w niniejszym serwisie internetowym należy je traktować wyłącznie w charakterze informacyjnym, bez żadnych gwarancji co do ich dokładności, kompletności, terminowej aktualizacji, przydatności dla użytkownika ani ewentualnego wykorzystania przez użytkowników.
Wszystkie informacje zamieszczane w niniejszym serwisie internetowym mogą podlegać zmianom w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, według uznania FCA.
Wyraźnie wyklucza się jakąkolwiek odpowiedzialność FCA za błędy, pominięcia lub brak aktualizacji danych w niniejszym serwisie internetowym.

Informacje o produktach FCA
FCA nie gwarantuje stałej dostępności na rynku wszystkich produktów prezentowanych w niniejszym serwisie internetowym.
Ponadto informujemy użytkowników niniejszego serwisu internetowego, że niektóre informacje, ilustracje i zdjęcia produktów pojawiające się w niniejszym serwisie internetowym mogą być przygotowane do korzystania z nich w różnych krajach na całym świecie. W związku z tym, niektóre informacje mogą nie być przydatne w niektórych krajach; Podobnie niektóre modele lub wersje wyposażenia mogą nie być dostępne w niektórych krajach.
W celu zaspokojenia wymogów lokalnego rynku lub szczególnych rozporządzeń w niektórych krajach, niektóre modele lub wersje wyposażenia, które pojawiają się w niniejszym serwisie internetowym mogą być dostępne w tych krajach tylko ze specyfikacjami lub w konfiguracjach innych, niż prezentowane w niniejszym serwisie internetowym.
Każdy użytkownik zainteresowany prezentowanym w niniejszym serwisie internetowym danym modelem samochodu, lakierem, opcją lub elementem wyposażenia nie będąc zorientowany odnośnie ich dostępności lub charakterystyk w miejscu swojego zamieszkania może skontaktować się z FCA lub lokalnym autoryzowanym dealerem w celu uzyskania informacji na temat wybranego produktu oraz szczegółów odnośnie jego dostępności w miejscu jego zamieszkania.

Ceny
Wszystkie ceny zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym są to ceny zalecane przez FCA i obowiązujące w sprzedaży publicznej i dlatego są wyłącznie cenami przykładowymi, bez mocy wiążącej. Ceny podlegają aktualizacji w momencie ich publikacji z zastrzeżeniem wprowadzenia zmian w dowolnym czasie bez uprzedzenia.