MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Odpowiedzialny biznes

Obowiązkiem spółek jest kształtowanie kultury prowadzenia przedsiębiorstwa ze świadomością, że jego trwały rozwój i wzrost zysków są podstawowymi elementami tylko wówczas, gdy występują w zrównoważonej formie. Odpowiedzialny biznes to podejście strategiczne, oparte na zasadach dialogu społecznego i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych zarówno dla przedsiębiorstw, jak i całego otoczenia, pracowników, wszystkich podmiotów i społeczności, w których firmy działają.

„Jesteśmy przekonani, że wartość międzynarodowej organizacji takiej jak nasza, wiąże się z odpowiedzialnością za środowisko naturalne, z szacunkiem dla ludzi, z uczciwością i przejrzystością w relacjach handlowych, a także z umiejętnością pozytywnego oddziaływania na społeczności lokalne. Postęp, jakiego już dokonaliśmy na tym polu, i cele, jakie sobie stawiamy na przyszłość, są gwarancją zarówno dla FCA, jak i dla wszystkich interesariuszy Grupy, że tzw. „dobre praktyki” nie będą uzależnione od indywidualnych decyzji, ale będą zawsze stanowiły integralną część strategii biznesowej realizowanej przez Grupę”.

JOHN ELKANN, Chairman
SERGIO MARCHIONNE, Chief Executive Officer FCAodpowiedzialny_biznes