MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Odpowiedzialny biznes

Obowiązkiem spółek jest kształtowanie kultury prowadzenia przedsiębiorstwa ze świadomością, że jego trwały rozwój i wzrost zysków są podstawowymi elementami tylko wówczas, gdy występują w zrównoważonej formie. Odpowiedzialny biznes to podejście strategiczne, oparte na zasadach dialogu społecznego i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych zarówno dla przedsiębiorstw, jak i całego otoczenia, pracowników, wszystkich podmiotów i społeczności, w których firmy działają.


„Jesteśmy przekonani, że wartość międzynarodowej organizacji takiej jak nasza, wiąże się z odpowiedzialnością za środowisko naturalne, z szacunkiem dla ludzi, z uczciwością i przejrzystością w relacjach handlowych, a także z umiejętnością pozytywnego oddziaływania na społeczności lokalne. Postęp, jakiego już dokonaliśmy na tym polu, i cele, jakie sobie stawiamy na przyszłość, są gwarancją zarówno dla FCA, jak i dla wszystkich interesariuszy Grupy, że tzw. „dobre praktyki” nie będą uzależnione od indywidualnych decyzji, ale będą zawsze stanowiły integralną część strategii biznesowej realizowanej przez Grupę”.

JOHN ELKANN, Chairman