• UDOSTĘPNIJ

Odpowiedzialny biznes

Obowiązkiem spółek jest kształtowanie kultury prowadzenia przedsiębiorstwa
ze świadomością, że jego trwały rozwój i wzrost zysków są podstawowymi
elementami tylko wówczas, gdy występują w zrównoważonej formie.
Odpowiedzialny biznes to podejście strategiczne, oparte na zasadach dialogu
społecznego i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych zarówno dla przedsiębiorstw,
jak i całego otoczenia, pracowników, wszystkich podmiotów
i społeczności, w których firmy działają.


„Jesteśmy przekonani, że wartość międzynarodowej
organizacji takiej jak nasza, wiąże się z odpowiedzialnością
za środowisko naturalne, z szacunkiem dla ludzi,
z uczciwością i przejrzystością w relacjach handlowych,
a także z umiejętnością pozytywnego oddziaływania
na społeczności lokalne.
Postęp, jakiego już dokonaliśmy na tym polu,
i cele, jakie sobie stawiamy na przyszłość, są gwarancją
zarówno dla FCA, jak i dla wszystkich interesariuszy Grupy,
że tzw. „dobre praktyki” nie będą uzależnione od
indywidualnych decyzji, ale będą zawsze stanowiły
integralną część strategii biznesowej realizowanej
przez Grupę”.

JOHN ELKANN, Chairman

odpowiedzialny_biznes