• UDOSTĘPNIJ

Odpowiedzialność wobec środowiska

100%

odpadów
niebezpiecznych
poddawane jest
recyklingowi
lub neutralizacji

o 35%

zmniejszono ilość
wytwarzanych ścieków
w m3 na jeden wyprodukowany samochód

o 34%

zmniejszono zużycie wody
do celów technologicznych w m3 na samochód
od 2006 roku

Odpowiedzialność FCA Poland S.A. wobec środowiska

FCA Poland S.A. planuje i zarządza pracami oddziaływującymi na środowisko w myśl przyjętej polityki tworzenia wizerunku zakładu przyjaznego dla otoczenia, szanującego środowisko naturalne i działającego wg najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Zarządzanie odpadami, emisjami do atmosfery, hałasem, ściekami i zużyciem czynników energetycznych poddawane jest ciągłemu monitorowaniu i systematycznie doskonalone.

W latach 2006-2018 w ramach realizowanej polityki środowiskowej FCA Poland S.A. systematycznie zmniejszała negatywne oddziaływania na środowisko, osiągając nw. rezultaty:

  • o 28 % zmniejszono ilość wytwarzanych, w procesie produkcyjnym, odpadów ogółem w przeliczeniu na samochód (od 2008 r. wszystkie wytwarzane odpady niebezpieczne są poddane recyklingowi lub unieszkodliwiane, żaden nie jest składowany na składowisku odpadów),
  • o 35 % zmniejszono ilość wytwarzanych ścieków w m3/samochód,
  • o 34 % zmniejszono zużycie wody do celów technologicznych w m3/samochód,
  • emisja do atmosfery LZO (lotnych związków organicznych) z procesu malowania nadwozi, dzięki wprowadzonym sukcesywnie modyfikacjom procesu malowania nadwozi, jest systematycznie obniżana i jest znacznie poniżej wartości dopuszczalnych; w 2018 r. wyniosła ona:
    – dla Lakierni A (lakiernia rozpuszczalnikowa) – 24,5 g/m2, tj. 59,2 % poniżej wartości dopuszczalnej określonej standardem emisji wynoszącym 60 g,
    – dla Lakierni B (lakiernia wodorozcieńczalna) – 13,9 g/m2, tj. 69,1 % poniżej wartości dopuszczalnej dla nowych instalacji określonej standardem emisji wynoszącym 45 g/m2.
  • o 28 % zmniejszona została emisja CO2 / w przeliczeniu na samochód.