• UDOSTĘPNIJ

Odpowiedzialność wobec środowiska

100%

odpadów
niebezpiecznych
poddawane jest
recyklingowi
lub neutralizacji

o
35%

zmniejszono ilość
wytwarzanych ścieków
w m3
na jeden wyprodukowany
samochód

o
34%

zmniejszono zużycie wody
do celów technologicznych
w m3 na samochód
od 2006 roku

Odpowiedzialność FCA Poland S.A. wobec środowiska

FCA Poland S.A. planuje i zarządza pracami oddziaływującymi na środowisko w myśl przyjętej polityki tworzenia wizerunku zakładu przyjaznego dla otoczenia, szanującego środowisko naturalne i działającego wg najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Zarządzanie odpadami, emisjami do atmosfery, hałasem, ściekami i zużyciem czynników energetycznych poddawane jest ciągłemu monitorowaniu i systematycznie doskonalone.

W latach 2006-2018 w ramach realizowanej polityki środowiskowej FCA Poland S.A. systematycznie zmniejszała negatywne oddziaływania na środowisko, osiągając nw. rezultaty:

 • o 28 % zmniejszono ilość wytwarzanych, w procesie produkcyjnym, odpadów ogółem
  w przeliczeniu na samochód (od 2008 r. wszystkie wytwarzane odpady niebezpieczne są poddane recyklingowi lub unieszkodliwiane, żaden nie jest składowany na składowisku odpadów),
 • o 35 % zmniejszono ilość wytwarzanych ścieków w m3/samochód,
 • o 34 % zmniejszono zużycie wody do celów technologicznych w m3/samochód,
 • emisja do atmosfery LZO (lotnych związków organicznych) z procesu malowania nadwozi, dzięki wprowadzonym sukcesywnie modyfikacjom procesu malowania nadwozi, jest systematycznie obniżana i jest znacznie poniżej wartości dopuszczalnych;
  w 2018 r. wyniosła ona:

  – dla Lakierni A (lakiernia rozpuszczalnikowa) – 24,5 g/m2, tj. 59,2 % poniżej wartości dopuszczalnej określonej standardem emisji wynoszącym 60 g,
  – dla Lakierni B (lakiernia wodorozcieńczalna) – 13,9 g/m2, tj. 69,1 % poniżej wartości dopuszczalnej dla nowych instalacji określonej standardem emisji wynoszącym 45 g/m2.
 • o 28 % zmniejszona została emisja CO2 / w przeliczeniu na samochód.