MENU
  • UDOSTĘPNIJ

XX edycja Konkursu nagród dla dzieci pracowników za bardzo dobre wyniki w nauce.

W piątek, 24 czerwca br. w Bielsku-Białej, władze spółek Grupy FCA i Grupy CNH Industrial działających w Polsce, wręczyły 86 dzieciom pracowników tych spółek nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce osiągnięte w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.

W uroczystości w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, oprócz nagrodzonych i ich rodziców, udział wzięli przedstawiciele świata nauki i instytucji lokalnych, rektorzy i profesorowie polskich uczelni oraz przedstawicie spółek wyżej wymienionych Grup w Polsce.

W tym roku polska Komisja, w skład której wchodzą reprezentanci zarządów spółek Grupy FCA w Polsce, rektorzy i profesorowie polskich uczelni oraz pracownicy naukowi, rozpatrzyła 123 wnioski konkursowe i przyznała nagrody 86 osobom z najlepszymi wynikami w podziale na poniższe kategorie:

  • 10 nagród w kategorii świadectw maturalnych,
  • 13 nagród w kategorii licencjata,
  • 23 nagrody w kategorii inżyniera,
  • 30 nagród w kategorii magistra lub lekarza,
  • 10 nagród w kategorii studiów uzupełniających.

Tegoroczne nagrody pieniężne zostały przyznane już po raz dwudziesty, a ich łączna wartość wynosi 240.000 złotych.

W 1996 roku Zarząd Fiat S.p.A. w Turynie ustanowił program nagród przyznawanych w oparciu o regulamin ogólny dzieciom pracowników spółek zarówno we Włoszech, jak i w innych krajach, w których Fiat (obecnie FCA) odgrywa znaczącą rolę, pragnąc w ten sposób wyróżnić uczniów i studentów – dzieci pracowników Koncernu – osiągających szczególnie dobre wyniki w nauce.

W dotychczasowych edycjach konkursu w Polsce w latach 1997-2016 przyznano 3070 nagród (w tym: w kategorii świadectw maturalnych – 823 nagrody, w kategorii dyplomów licencjata lub inżyniera – 747 nagród, w kategorii dyplomów magistra lub lekarza, lub studiów uzupełniających – 1500 nagród) o łącznej wartości przekraczającej 11 milionów złotych.