MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Wyniki dorocznego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stellantis w 2021 r.

Amsterdam, 15 kwietnia 2021 r. – Stellantis NV (NYSE/MTA/Euronext Paris: STLA) („Stellantis”) informuje, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (AGM), które odbyło się wirtualnie w dniu dzisiejszym i było transmitowane na żywo za pośrednictwem strony internetowej Stellantis, przyjęto wszystkie uchwały zaproponowane Akcjonariuszom, w tym propozycję zatwierdzenia nadzwyczajnej wypłaty w wysokości 1 miliarda euro posiadaczom akcji zwykłych, zgodnie z umową o połączeniu zawartą przez Fiat Chrysler Automobiles i Peugeot SA w dniu 17 grudnia 2019 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Proponowany podział obejmuje wypłatę posiadaczom akcji zwykłych w wysokości 0,32 EUR za każdą pozostającą w obrocie akcję zwykłą. Akcjonariusze posiadający akcje zwykłe notowane na NYSE otrzymają dywidendę wypłaconą w dolarach amerykańskich według oficjalnego kursu wymiany USD/EUR ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w dniu dzisiejszym. Wypłata nastąpi z funduszu rezerwowego na zwrot kapitału utworzonego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji zwykłych Stellantis w związku z podziałem akcji Faurecia, uprzednio zatwierdzonym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Planowany harmonogram dystrybucji akcji zwykłych notowanych na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, Mercato Telematico Azionario w Mediolanie i Euronext France jest następujący: (i) ex-date  19 kwietnia 2021 r., (ii) record date  20 kwietnia 2021 r. oraz (iii) ) termin płatności 28 kwietnia  2021 r.
Szczegóły uchwał przedłożonych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (AGM) są dostępne na stronie internetowej Grupy Stellantis: www.stellantis.com.

Grupa Stellantis.

Stellantis jest jednym z wiodących światowych producentów samochodów i dostawcą usług w zakresie mobilności, kierującym się jasną wizją: swoboda poruszania się poprzez wykorzystanie wyróżniających się, przystępnych cenowo i niezawodnych rozwiązań w zakresie mobilności. Oprócz bogatego dorobku Grupy i rozległego zasięgu geograficznego, jej największymi atutami są zrównoważone wyniki, bogate doświadczenie oraz talenty jej pracowników pracujących na całym świecie. Stellantis będzie wykorzystywać swoje obszerne i kultowe portfolio marek, założonych przez wizjonerów, którzy włożyli w nie pasję i ducha rywalizacji, rozbrzmiewających do dziś w umysłach pracowników i Klientów. Stellantis dąży do tego, by stać się najlepszym, nie największym, tworząc jednocześnie wartość dodaną dla wszystkich partnerów i dla społeczności, w których działa.

Twitter @Stellantis   Facebook Stellantis   LinkedIn Stellantis   YouTube Stellantis

Dodatkowe informacje:

Claudio D’AMICO: +39 334 7107828 – claudio.damico@stellantis.com

Karine DOUET: +33 6 61 64 03 83 – karine.douet@stellantis.com

Valérie GILLOT: +33 6 83 92 92 96 – valerie.gillot@stellantis.com

Shawn MORGAN: +1 248 760 2621 – shawn.morgan@stellantis.com

www.stellantis.com