MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Stellantis: narodziny światowego lidera mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

  • Nowa Grupa wyróżnia się elastycznością, kreatywnością i skutecznością, które są niezbędne, by wykorzystać możliwości nowej ery zrównoważonej mobilności i oferuje innowacyjne rozwiązania, które pomogą zmienić mobilność osób.
  • Bogate dziedzictwo prestiżowych i legendarnych marek samochodowych,  kultowych i innowacyjnych w sektorze mobilności, głęboko zakorzenionych w społecznościach, w których Grupa działa.
  • Oferta 39 zelektryfikowanych pojazdów dostępnych do końca 2021 roku celem wzmocnienia dynamiki sprzedaży na międzynarodowych rynkach.
  • Znacząca skala z ugruntowaną pozycją handlową w Europie, Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej.
  • Pokaźny bilans otwarcia.
  • Synergie przemysłowe Grupy wynoszące docelowo ponad 5 mld euro rocznie.
  • Silna struktura zarządzania już od pierwszego dnia, zajmująca się tworzeniem wartości dodanej dla wszystkich interesariuszy.
  • Stałe zaangażowanie 400 000 pracowników w przekraczanie oczekiwań Klientów i dążenie do doskonałości.

Amsterdam, 19 stycznia 2021 r. – W dniu dzisiejszym rozpoczyna działalność Stellantis N.V. [STLA] („Stellantis” lub „Firma” lub „Grupa”), światowy lider nowej ery zrównoważonej mobilności, którego celem jest zapewnienie swobody przemieszczania się, oferując ekskluzywne, przystępne cenowo i wydajne rozwiązania transportowe wykorzystujące możliwości globalnego przemysłu przechodzącego obecnie gwałtowne i głębokie zmiany.

Utworzona w wyniku połączenia dwóch koncernów o ugruntowanym doświadczeniu i solidnej bazie finansowej, Stellantis to prawdziwie globalna Grupa zatrudniająca 400 000 utalentowanych i doświadczonych pracowników, którzy projektują, opracowują, produkują, dystrybuują i sprzedają na całym świecie samochody i rozwiązania w zakresie mobilności, jednocześnie pozostając głęboko zakorzenionymi w społecznościach, w których żyją i pracują.

Na czele Zarządu, składającego się z 11 członków, stoi prezes, John Elkann. Carlos Tavares, pełniący funkcję dyrektora generalnego, kieruje jednym z najbardziej doświadczonych i odnoszących sukcesy zespołów zarządzających w branży, którego największym atutem jest różnorodność, doświadczenie i duch rywalizacji. Dysponując szerokim spectrum talentów managerskich zaangażowanych w ciągłe doskonalenie i innowacje, Stellantis jest dobrze przygotowana, aby podążać drogą rozpoczętą przez jej założycieli,  tworząc wartość dla wszystkich interesariuszy, kierując się wspólną zasadą: przeciwstawiania się status quo.

Dumna ze swojego dziedzictwa sięgającego 125 lat wstecz, Stellantis może pochwalić się bogatym portfolio prestiżowych marek, które inspirowały do podróży i zdobywały najwyższe miejsca na podium w sportach motorowych. Założone przez wizjonerów, którzy zaszczepili swoją pasję i ducha rywalizacji, szerokie portfolio marek motoryzacyjnych obejmuje pełne spektrum segmentów rynku, od samochodów luksusowych, Premium przez popularne modele miejskie, od po pickupy, SUV-y i samochody dostawcze, nie zapominając o markach w dziedzinie mobilności, finansów, części zamiennych i usług serwisowych.

Stellantis ma ugruntowaną już pozycję w trzech regionach: Europie, Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej. Do tego dochodzi niewykorzystany jeszcze znaczący potencjał na ważnych rynkach, jak Chiny, Afryka, Bliski Wschód, Oceania i Indie. Posiadająca zakłady przemysłowe  w ponad 30 krajach, Grupa jest w stanie skutecznie zaspokajać, a nawet przekraczać oczekiwania Klientów, dostarczając pojazdy i usługi o niezrównanej jakości na ponad 130 rynkach.

Stellantis startuje z pozycji o znacznej sile z solidnymi marżami operacyjnymi odzwierciedlającymi pozycję lidera w Europie, Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej. Spółka zamierza wykorzystać swoją wielkość oraz efekty skali, by zainwestować w innowacyjne rozwiązania w zakresie mobilności dla swoich Klientów, dążąc do osiągnięcia synergii na poziomie ponad 5 mld euro rocznie po osiągnięciu fazy operacyjnej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie inteligentnych strategii zakupów i inwestycji, optymalizację wykorzystania różnych platform i rozwój silników, zastosowanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju oraz stałe zwracanie uwagi na wydajność produkcji i narzędzi. Te szacunki dotyczące synergii nie opierają się na zamknięciu zakładów w wyniku transakcji.

Już od pierwszego dnia dziewięć komitetów zarządzających zapewni skuteczność operacyjną, obejmującą wyniki i strategię firmy, planowanie, regiony, produkcję, markę i stylistykę.

Stellantis jest oczywiście w stanie zaoferować wyróżniające się i zrównoważone rozwiązania w zakresie mobilności, aby sprostać zmieniającym się potrzebom Klientów, w tym rozwój elektryfikacji, łączności, autonomicznej jazdy i wspólnej własności. W związku z ciągłym rozwojem rynku samochodów elektrycznych, Stellantis jest gotowa spełnić potrzeby swoich Klientów, dzięki 29 dostępnym zelektryfikowanym modelom, a do końca tego roku planuje wprowadzić kolejnych dziesięć samochodów.

Firma jest mocno zaangażowana w aktywne działania na rzecz społeczności, w których działa. Wśród długoterminowych celów, jeden z najważniejszych dotyczy osiągnięcia neutralności węglowej we wszystkich produktach, zakładach montażowych i innych obiektach.

By uczcić tę okazję, John Elkann powiedział: „To nie przypadek, że Stellantis rodzi się właśnie wtedy, gdy nasz świat potrzebuje nowego rodzaju producenta samochodów, który będzie promotorem zrównoważonych i inteligentnych rozwiązań zapewniających wszystkim swobodę poruszania się. Dzięki naszym rozmiarom i międzynarodowemu zasięgowi mamy środki na inwestycje w najnowocześniejsze technologie i oferujemy naszym Klientom najwyższej klasy doskonałość i niezrównany wybór. Ale to właśnie geograficzna i kulturowa różnorodność pracowników Stellantis od pierwszego dnia jest naszą największą przewagą konkurencyjną. To oni, dzięki swojej energii, know-how i ciągłemu zaangażowaniu uczynili Stellantis tym, czym jest dzisiaj. I to oni, dzień po dniu będą budować jeszcze silniejszą firmę, gotową na tę nową erę mobilności”.

Komentując pierwszy dzień Stellantis, Carlos Tavares powiedział: „To wielki dzień. Stellantis rodzi się po roku od ogłoszenia tego projektu, pomimo bezprecedensowych niepokojów społecznych i ekonomicznych spowodowanych pandemią COVID-19. Pragnę gorąco podziękować wszystkim zespołom, które to umożliwiły i wyrazić głęboką wdzięczność tym pracownikom, którzy zmobilizowali się do działania w tym wyjątkowym dla wszystkich roku. To wyraźnie pokazuje sprawność, kreatywność i zdolność adaptacyjną naszej firmy, która stawia na doskonałość, a nie wielkość, zdeterminowaną, by być czymś więcej niż tylko sumą swoich składowych. Jest to również kolejny sygnał świadczący o determinacji Grupy, by stać się liderem branży motoryzacyjnej. W ciągle zmieniającym się otoczeniu Stellantis „dąży do doskonałości” i do poprawy komfortu swoich pracowników”.

Nowa firma weszła na giełdę wczoraj, 18 stycznia, na Euronext (Paryż) i Borsa Italiana (Mediolan), a dziś weszła na giełdę nowojorską.

Pełne wyniki za rok 2020 zostaną opublikowane w dniu 3 marca 2021 roku.

Informacje o Stellantis.
Stellantis jest jednym z wiodących światowych producentów samochodów i dostawcą usług w zakresie mobilności, kierującym się jasną wizją: swoboda poruszania się poprzez wykorzystanie wyróżniających się, przystępnych cenowo i niezawodnych rozwiązań w zakresie mobilności. Oprócz bogatego dorobku Grupy i rozległego zasięgu geograficznego, jej największymi atutami są zrównoważone wyniki, bogate doświadczenie oraz talenty jej pracowników pracujących na całym świecie. Stellantis będzie wykorzystywać swoje obszerne i kultowe portfolio marek, założonych przez wizjonerów, którzy włożyli w nie pasję i ducha rywalizacji, rozbrzmiewających do dziś w umysłach pracowników i Klientów. Stellantis dąży do tego, by stać się najlepszym, nie największym, tworząc jednocześnie wartość dodaną dla wszystkich partnerów i dla społeczności, w których działa.

Twitter @Stellantis   Facebook Stellantis   LinkedIn Stellantis   YouTube Stellantis

Dodatkowe informacje:

Claudio D’AMICO: +39 334 7107828 – claudio.damico@stellantis.com
Karine DOUET: +33 6 61 64 03 83 – karine.douet@stellantis.com
Valérie GILLOT: +33 6 83 92 92 96 – valerie.gillot@stellantis.com
Shawn MORGAN: +1 248 760 2621 – shawn.morgan@stellantis.com

www.stellantis.com

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI.
Niniejszy komunikat zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. W szczególności oświadczenia dotyczące przyszłych wyników finansowych oraz oczekiwań połączonej Grupy („Grupa”) stworzonej na skutek fuzji FCA i Groupe PSA w odniesieniu do osiągnięcia określonych wielkości celów w przyszłych terminach lub okresach są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość. W niektórych przypadkach oświadczenia te mogą zawierać wyrażenia,  jak „może”, „będzie”, „przewiduje się”, „powinien”, „zamierza”, „szacuje”, „przewiduje” , „sądzi”, „zgodnie z”, „planuje”, „cel”, „założenie”, „przewidywanie” „prognozowanie”, „oczekiwanie”, „perspektywa, „plan” i inne tym podobne wyrażenia. Oświadczenia wybiegające w przyszłość nie stanowią gwarancji lub obietnicy w zakresie przyszłych wyników. Opierają się raczej na aktualnej wiedzy obu Stron, na oczekiwaniach i aktualnych przewidywaniach dotyczących przyszłych zdarzeń i w związku z ich charakterem, podlegają ryzyku i niepewności. Oświadczenia te dotyczą zdarzeń i zależą od okoliczności, które mogą rzeczywiście wystąpić lub nie w przyszłości. Zatem nie należy nadmiernie polegać na tego typu oświadczeniach.

Przyszłe wyniki mogą znacznie różnić się od tych zawartych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości ze względu na szereg czynników, w tym: wpływ pandemii COVID-19, zdolność Grupy do pomyślnego wprowadzenia nowych produktów i utrzymania pewnych ilości dostaw pojazdów; zmiany na globalnych rynkach finansowych i ogólne warunki ekonomiczne; zmiany popytu w sektorze samochodowym, podlegającym wysokiej cykliczności; zmiany lokalnych warunków ekonomicznych i politycznych, zmiany związane z polityką handlową i nałożenie ceł na poziomie globalnym i regionalnym lub ceł celowych na przemysł motoryzacyjny, wprowadzenie reform podatkowych lub innych zmian w przepisach i regulacjach podatkowych; zdolność Grupy do zwiększenia poziomu penetracji niektórych z ich marek na rynkach światowych; jej zdolność do oferowania atrakcyjnych i innowacyjnych produktów; zdolność Grupy do projektowania, produkcji i sprzedaży samochodów o zaawansowanych funkcjach, w tym o zwiększonych możliwościach elektryfikacji, łączności ze światem i autonomicznej jazdy; różnego rodzaju reklamacje, działania prawne i inne potencjalne źródła odpowiedzialności, w tym postępowania dotyczące odpowiedzialności za jakość produktu, gwarancji na produkty oraz kwestii, dochodzeń i innych działań prawnych związanych z ochroną środowiska; znaczące koszty operacyjne powiązane z przestrzeganiem norm ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy; wysoki poziom konkurencyjności w sektorze samochodowym, który może wzrastać na skutek konsolidacji; ewentualna niezdolność Grupy w zakresie finansowania niektórych planów emerytalnych; zdolność do dostarczania lub organizowania odpowiedniego dostępu do źródeł finansowania dla dealerów oraz dla Klientów detalicznych oraz ryzyko związane z zakładaniem i zarządzaniem spółkami świadczącymi usługi finansowe; zdolność Grupy do dostępu do źródeł finansowania w celu realizacji planu przemysłowego Grupy i poprawy działalności, sytuacji finansowej i wyników operacyjnych; znaczące awarie, przerwy w działaniu lub naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych lub elektronicznych systemów sterowania dostępnych w samochodach Grupy; zdolność Grupy do uzyskiwania przewidywanych korzyści z joint venture; zakłócenia spowodowane niestabilnością o charakterze politycznym, społecznym i ekonomicznym; ryzyko związane z relacjami z pracownikami, dealerami i dostawcami; wzrost kosztów, przerwy w dostawach lub brak surowców; rozwój sytuacji w zakresie stosunków związkowych i przemysłowych oraz przepisów prawa pracy; wahania kursów walutowych, zmiany stóp procentowych, ryzyko kredytowe i inne ryzyka rynkowe; ryzyka o charakterze politycznym i napięcia społeczne; trzęsienia ziemi i inne naturalne klęski żywiołowe; niepewność co do tego, czy proponowane połączenie zostanie zakończone i w jakim terminie; ryzyko, że ogłoszenie proponowanego połączenia może utrudnić Stronom nawiązanie lub utrzymanie stosunków z ich pracownikami, dostawcami i innymi partnerami biznesowymi lub agencjami rządowymi; ryzyko negatywnego wpływu na działalność Stron w okresie proponowanego połączenia; ryzyko związane ze zezwoleniami od organów regulacyjnych potrzebnymi do połączenia; ryzyko, że działalność FCA i Groupe PSA nie zostanie pomyślnie zintegrowana; oraz inne ryzyka i niepewności.

Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie uznaje się za ważne wyłącznie w dniu jego opublikowania, a Strony nie są zobowiązane do ich aktualizacji lub publicznej zmiany. Dodatkowe informacje dotyczące Grupy i ich działalności, w tym niektóre czynniki, które mogą mieć istotny wpływ na wyniki Grupy, można znaleźć w dokumentach składanych przez FCA do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (w tym deklaracja rejestracji na formularzu F-4 uznana za obowiązującą 20 listopada 2020 roku), AFM i CONSOB oraz w dokumentach składanych przez Groupe PSA do AMF.