MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Sprawozdania CSR za 2020 rok są już dostępne

Amsterdam, 8 kwietnia 2021 r. – W związku z utworzeniem koncernu Stellantis N.V. w wyniku sfinalizowania transgranicznego połączenia spółek Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) i Peugeot S.A. (PSA) w dniu 16 stycznia 2021 r., poniższe dokumenty przedstawiają informacje dotyczące odpowiedzialności społecznej w dotychczasowej działalności spółek FCA i PSA w roku zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.

 

Raport na temat zrównoważonego rozwoju FCA za rok 2020 (j. ang.)Raport Odpowiedzialności Społecznej Grupy PSA za rok 2020 (j. ang.)

 

Opublikowane raporty za rok 2020 przedstawiają, w jaki sposób FCA i PSA mierzyły się z wyzwaniami społecznymi (w tym z kwestiami klimatycznymi), aby opracować zrównoważone modele biznesowe, które pozwolą wypracować wspólną, trwałą wartość. Przedstawione w raportach szczegółowe informacje dla interesariuszy podkreślają osiągnięcia obu spółek w zakresie najistotniejszych wyzwań społecznych, gospodarczych i środowiskowych.

Powstanie koncernu Stellantis rozpoczyna nowy rozdział. Kluczową rolę odegra w nim połączenie dwóch producentów samochodów, z których każdy wnosi bogaty dorobek. Wspólne cele dotyczące odpowiedzialności społecznej zostaną określone w strategicznym planie koncernu Stellantis.
Zespoły Stellantis rozpoczęły prace nad wspólnymi narzędziami operacyjnymi i monitorującymi. Koncern opublikuje wspólne wskaźniki KPI oraz cele dotyczące odpowiedzialności społecznej biznesu, wynikające z tej mapy drogowej, w swoim raporcie Odpowiedzialności Społecznej za rok 2021, który zgodnie z harmonogramem zostanie opublikowany wiosną 2022 roku.

Stellantis to jeden z wiodących światowych producentów samochodów i dostawca usług mobilnych, kierujący się jasną wizją: oferować swobodę poruszania się dzięki wyjątkowym, przystępnym cenowo i niezawodnym rozwiązaniom mobilnym.  Oprócz bogatego dziedzictwa Grupy i jej szerokiej obecności geograficznej, jej największe atuty to zrównoważona wydajność, ogromne doświadczenie i szerokie spectrum talentów pracowników pracujących na całym świecie. Stellantis będzie wykorzystywać swoje szerokie portfolio kultowych marek, założonych przez wizjonerów, którzy napełnili je pasją i duchem rywalizacji, przemawiającym zarówno do pracowników, jak i Klientów. Stellantis dąży do tego, aby stać się najlepszym, nie największym, zapewniając jednocześnie dobrobyt społecznościom, w których działa oraz tworząc wartość dodaną dla wszystkich interesariuszy.

Twitter @Stellantis   Facebook Stellantis   LinkedIn Stellantis   YouTube Stellantis

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy kontaktować się z:

Kaileen CONNELLY:+1 248 464 4369 – kaileen.connelly@stellantis.com

Claudio D’AMICO: +39 334 7107828 – claudio.damico@stellantis.com

Karine DOUET: +33 6 61 64 03 83 – karine.douet@stellantis.com

Valérie GILLOT: +33 6 83 92 92 96 – valerie.gillot@stellantis.com

www.stellantis.com