MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Nagrody Fiat Chrysler Automobiles (FCA) oraz CNH Industrial w Polsce dla 75 dzieci pracowników polskich spółek obu Koncernów.

  • 1997-2017. Jubileusz 20 lat inicjatywy nagród dla dzieci pracowników spółek Grupy FCA oraz CNH Industrial w Polsce.
  • 3146 nagród na łączną kwotę 11,2 mln złotych przyznanych w 21 edycjach konkursu w Polsce.

29 czerwca br. odbyła się uroczysta ceremonia, podczas której już po raz  21. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) oraz CNH Industrial w Polsce wręczyły nagrody  75 dzieciom pracowników swoich spółek za bardzo dobre wyniki w nauce osiągnięte w okresie od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.

W uroczystości w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, oprócz nagrodzonych i ich rodziców, udział wzięli przedstawiciele świata nauki i instytucji lokalnych, rektorzy i profesorowie polskich uczelni oraz przedstawiciele spółek wyżej wymienionych Grup w Polsce.

Jesteśmy bardzo dumni, że możemy wspomóc Wasz wysiłek i determinację w zdobywaniu wiedzy oraz wesprzeć Waszą motywację do dalszego rozwoju – powiedziała laureatom Henryka Bochniarz, Członek Rady Nadzorczej FCA Poland.

W tym roku polska Komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele zarządów spółek Grupy FCA w Polsce, rektorzy i profesorowie polskich uczelni oraz pracownicy naukowi, rozpatrzyła 114 wniosków konkursowych i przyznała nagrody 75 osobom z najlepszymi wynikami w podziale na poniższe kategorie:
– 7 nagród w kategorii świadectw maturalnych,
– 12 nagród w kategorii licencjata,
– 18 nagrody w kategorii inżyniera,
– 27 nagród w kategorii magistra lub lekarza,
– 11 nagród w kategorii studiów uzupełniających.

Tegoroczne nagrody pieniężne zostały przyznane już po raz dwudziesty pierwszy, a ich łączna wartość wynosi 210.000 złotych.

W dotychczasowych edycjach konkursu w Polsce w latach 1997-2017 przyznano  3146 nagród (w tym: w kategorii świadectw maturalnych – 829 nagrody, w kategorii dyplomów licencjata lub inżyniera – 777 nagród, w kategorii dyplomów magistra lub lekarza, lub studiów uzupełniających  – 1540 nagród) o łącznej wartości przekraczającej 11,2 mln złotych.

Decyzja o nagradzaniu dzieci pracowników Koncernu została podjęta w 1996 roku przez Zarząd Fiat S.p.A. w Turynie, który w ten sposób chciał wyróżnić uczniów i studentów osiągających szczególnie dobre wyniki w nauce. Oprócz  Włoch i Polski program obejmuje także inne kraje, w których FCA oraz CNH Industrial odgrywają ważną rolę. Są wśród nich: Brazylia, Chiny, Francja, Belgia, Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Argentyna, Kanada, Meksyk oraz Serbia.