MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Lista 500. Firmy znaczące dla gospodarki

Już po raz 19 „Rzeczpospolita” przygotowała i opublikowała ranking  największych firm w Polsce. To kompleksowe zestawienie dokonań największych przedsiębiorstw, stanowiących wizytówkę polskiej gospodarki. Wśród 500 najbardziej cenionych są  3 firmy z Grupy Fiat Chrysler Automobiles: FCA Poland SA znalazł się w czołowej dziesiątce, dalsze miejsca zajęły FCA Powertrain Poland i  Zakłady Magneti Marelli. 

Lista 500 to zestawienie największych firm w Polsce pod względem wysokości obrotów. Listę sporządzono na podstawie sprawozdania finansowego danej firmy lub udostępnionych danych w ankiecie przygotowanej przez redaktorów gazety. Proszono także o informacje takie jak: dane teleadresowe, struktura właścicielska firmy oraz dane o eksporcie i zatrudnieniu.

Na Liście po raz pierwszy pojawiają się 73 firmy, debiutów jest więc mniej niż w poprzednich edycjach. 221 firm zanotowało wzrost pozycji, a 20 zajęło dokładnie takie samo miejsce jak rok temu. Oznacza to, że spadek notowań stał się udziałem 186 przedsiębiorstw. Tylko dziewięć spadło o więcej niż 100 pozycji, z drugiej strony osiem firm ma za sobą awans o ponad 100 pozycji.

Po analizie danych na uwagę zasługuje niewątpliwy sukces przemysłu motoryzacyjnego, który od wielu lat trzyma się dobrze na Liście 500. Warto zauważyć pewną poprawę pozycji przedsiębiorstw z tej branży w rankingu przychodów. Jest to oczekiwane potwierdzenie największego udziału tej branży w strukturze polskiego eksportu. Pod względem dynamiki przychodów producenci aut, przyczep i statków wykazują średnio wzrost sprzedaży o 17,2 proc. 

Czołowa dziesiątka Listy 500 zawsze zmieniała się niewiele, ale tegoroczna pozycja jest pod tym względem wyjątkowo stabilna (tylko dwie firmy zamieniły się miejscami).  Już drugi  rok z rzędu na 10 miejscu Listy znalazła się spółka FCA Poland. Spółka jako jedna z nielicznych w czołowej dziesiątce zanotowała wzrost sprzedaży o 4,6 proc. 

Za sukces należy uznać nie tylko 10 miejsce FCA Poland na Liście 500,  ale także wzrost przychodów, które w 2016 wyniosły 14,355 mld. zł;  wynik operacyjny wyniósł 352 mln. zł.; a zysk netto 257,6 mln. zł.. W ubiegłym roku zainwestowano 290,3 mln. zł;  a zatrudniano średnio (etaty) 3.173 osoby.

Na 91 miejscu Listy 500 uplasował się FCA Powertrain Poland, który w 2016 roku odnotował przychody ze sprzedaży w wysokości 3,594 mld. zł; dynamika przychodów wyniosła 6,00 procent; zysk netto to 257,8 mln. zł;  zatrudnienie 1.004.

Grupa Magneti Marelli w Polsce awansowała: w 2015 roku była na 110 miejscu Listy 500, obecnie zajmuje 102 pozycję. Przychody ze sprzedaży wyniosły 3,354 mld. zł; dynamika przychodów to 9,72 procent;  zatrudnienie  3.924.

Eksport wciąż napędza polską gospodarkę. Kluczowe znaczenie w polskim eksporcie ma motoryzacja. Grupa Fiat Chrysler Automobiles (FCA) to  jeden z wiodących producentów samochodów na świecie, a także jeden z największych inwestorów zagranicznych w branży przemysłowej w naszym kraju. Wg „Listy 500″ rankingu Rzeczpospolitej, FCA Poland jest drugim eksporterem w Polsce i pierwszym w branży motoryzacyjnej

Niezwykłym sukcesem jest fakt, że FCA Poland, biorąc pod uwagę przychody z eksportu w roku 2016 znalazła się na 2 miejscu wśród 500 firm. Przychody z eksportu wyniosły 12,5 mld  zł. Udział eksportu w sprzedaży wynosi  87,00 proc.

Wśród znaczących graczy – biorąc pod uwagę przychody z eksportu – znalazła się FCA Powertrain Poland.  Udział eksportu w sprzedaży wyniósł 40,30 proc.

Aż 172 z 500 największych firm w Polsce zarejestrowanych jest w Warszawie. W kolejnych w tym rankingu województwach – śląskim i wielkopolskim – jest po 50 przedsiębiorstw z Listy 500. Na przykładzie wiodących zakładów w regionie – Grupa Magneti Marelli, FCA Powertrain warto podkreślić, że w/w firmy działają w bardzo dobrze rozwiniętej i funkcjonującej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (lub w jej pobliżu), w najbardziej uprzemysłowionym i zurbanizowanym regionie w Polsce. Nie mniej istotna jest bliskość i dostępność do prestiżowych uczelni takich jak: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika  Śląska, Uniwersytet  Śląski, Politechnika Gliwicka, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Rozwojowi  przedsiębiorczości w tym regionie sprzyja doskonała logistyka – dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa i transportowa (lotniska Katowice-Pyrzowice, Kraków- Balice). Dogodne są również połączenia drogowe i  kolejowe: większość  terenów inwestycyjnych znajduje się w pobliżu międzynarodowych tras: wschód-zachód (Lwów-Katowice-Wrocław-Berlin) i północ-południe (Gdańsk-Cieszyn-Bratysława-Wiedeń-Wenecja) – np. dla FCA istotny jest „dostęp” do  Włoch,  gdyż większość produkcji jest wysyłana do Italii.

Listy 500 „Rzeczpospolitej”, to najlepszy barometr koniunktury wśród polskich przedsiębiorstw i analizy ich kondycji. To jedyne tak kompleksowe podsumowanie sytuacji gospodarczej w ostatnim roku.

Źródło : Rzeczpospolita