MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Lista 2000 polskich przedsiębiorstw i eksporterów. Firmy znaczące dla gospodarki.

Już po raz 15 „Rzeczpospolita” publikuje Listę 2000 polskich przedsiębiorstw i eksporterów. Jest to ranking ekspertów, który dotyczy najbardziej innowacyjnych, najbardziej istotnych dla gospodarki firm. Wśród 2000 najbardziej cenionych przedsiębiorstw są  4 firmy z Grupy Fiat Chrysler Automobiles, a mianowicie:
FCA Poland SA, FCA Powertrain Poland, Zakłady Magneti Marelli i Teksid Iron Poland.

Listę sporządzono na podstawie sprawozdania finansowego danej firmy (poproszono o przesłanie takowego), lub udostępnionych danych w ankiecie przygotowanej przez redaktorów gazety. Proszono także o informacje takie jak: dane teleadresowe, struktura właścicielska firmy oraz dane o eksporcie i zatrudnieniu. Honorowy patronat nad opracowaniem list sprawuje Ministerstwo Rozwoju oraz Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej. Nagrody w kategoriach: Orły Eksportu (tytuł jest przyznawany za tempo rozwoju eksportu), Marka Eksportu (znakomita kondycja finansowa) oraz Dobra Firma (stabilny i szybki i efektywny rozwój w ciągu trzech ostatnich lat) przyznała kapituła, w której zasiadali: Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha, prof. Marek Rocki, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. Witold M. Orłowski, doradca PwC w Polsce, Bohdan Wyżnikiewicz, wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, prof. Andrzej Koźmiński, prezydent Akademii Leona Koźmińskiego oraz Paweł Jabłoński, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”.

W pierwszej dziesiątce zestawienia, w porównaniu z ubiegłoroczną edycją, nie ma żadnej nowej firmy. Czołowa dziesiątka pozostała niemal bez zmian. 652 firmy awansowały w tegorocznej edycji zestawienia, z tej puli 15 przedsiębiorstw awansowało nawet o 500 miejsc. Tylko 24 firmy zostały sklasyfikowane dokładnie na tej samej pozycji, co w poprzedniej edycji Listy (w tym m.in. FCA Poland SA). Przeważają spadki, choć nieznaczne, czyli 680 przedsiębiorstw jest notowanych niżej niż rok temu (co często jest wynikiem zmian w strukturze grupy).

Za sukces należy uznać 10 miejsce FCA Poland SA. Firma w ubiegłym również była na 10 miejscu. W roku 2015 przychody ze sprzedaży wyniosły 13 722 880 tys. zł, dynamika przychodów jest na plusie i wynosi 2,90 procent;  wynik operacyjny –  392 201 tys. zł.; wynik netto 362 527 tys. zł; kapitał własny 3 484 739 tys. zł; inwestycje 757 243 tys. zł;  zatrudnienie 3 260.

Na 99 miejscu Listy uplasował się FCA Powertrain Poland, który w 2015 roku odnotował przychody ze sprzedaży w wysokości 3 381 764 tys. zł; dynamika przychodów wyniosła – 3,30 procent; wynik operacyjny to 247 719 tys. zł.; wynik netto to 198 458 tys. zł; amortyzacja 185 672 tys. zł.; aktywa 3 360 610 tys. zł; kapitał własny 2 420 209 tys. zł; inwestycje 44 873 tys. zł; zatrudnienie 1 042.

Grupa Magneti Marelli w Polsce w 2014 roku była na 120 miejscu, obecnie zajmuje 114 pozycję.  Przychody ze sprzedaży wyniosły 3 057 000 tys. zł; dynamika przychodów to 10,50 procent;  zatrudnienie – 3 621.

Teksid Iron Poland Sp. z o.o. znajduje się obecnie na 905 miejscu.  Przychody ze sprzedaży to  348 592 tys. zł; dynamika przychodów w 2015 roku wyniosła  6,95 procent; wynik operacyjny w 2015 to 26 593 tys. zł; wynik netto to 20 205 tys. zł;  amortyzacja 7 990 tys. zł; aktywa 170 735 tys. zł; kapitał własny 73 683 tys. zł.

Łączna sprzedaż wszystkich firm z listy wzrosła o około 3 proc. (co przy spadających nieco cenach oznaczało jeszcze większy wzrost realny).Trzy czwarte firm z Listy odnotowało wzrost przychodów, tylko w jednej czwartej spadły. W ciągu całego roku cały polski PKB wzrastał w tempie 3,9 proc., ciągnięty w górę przez rosnącą konsumpcję (którą wspierało spadające bezrobocie), jeszcze mocniej od niej rosnące inwestycje i jeszcze bardziej dynamiczny eksport. 69 proc. podmiotów zwiększyło swoje przychody w stosunku do roku poprzedniego. Z drugiej strony 565 spółek zanotowało spadek przychodów. W 17 z nich spadek był większy niż 50 procent,  a 43 firmy odnotowały spadek dynamiki sprzedaży co najmniej o 1/3.

Zagraniczna sprzedaż przedsiębiorstw to od kilku lat jeden z głównych dopalaczy rozwoju polskiej gospodarki.

Dla przedsiębiorstw niezwykle istotny jest polski eksport– wzrost sprzedaży zagranicznej. Eksport wciąż napędza polską gospodarkę. Kluczowe znaczenie w polskim eksporcie ma motoryzacja. Najważniejszym rynkiem dla polskich eksporterów są Niemcy, mające w nim przeszło 27- procentowy, rosnący udział. Niemcy importują z Polski m.in. meble, maszyny i urządzenia, a także samochody. To najważniejszy rynek eksportu całej polskiej branży motoryzacyjnej. W pierwszych sześciu miesiącach tego roku do Niemiec powędrowało prawie 29 procent całej zagranicznej sprzedaży sektora, przy czym mocno wzrósł eksport samochodów oraz części oraz komponentów do produkcji. Drugi eksportowy rynek to Czechy. Do Czech eksportujemy części i akcesoria samochodowe (ta grupa towarów ma największy udział w eksporcie), a także silniki i meble tapicerowane. Duży udział branży motoryzacyjnej w eksporcie do Czech bierze się z faktu, że Czechy są znaczącym producentem samochodów, natomiast polscy producenci części i komponentów są ich poddostawcami.

W 2015 r. po raz pierwszy – od kiedy rejestrowane są obroty w euro – wartość eksportu z Polski, który wyniósł 178,7mld euro, była wyższa od importu, który wyniósł 175 mld euro. Przełożyło się to na pokaźną nadwyżkę handlową w wysokości 3,7 mld euro. Do największych eksporterów należy branża motoryzacyjna. Według AutomotiveSuppliers.pl w 2016 roku zagraniczna sprzedaż sektora ma przekroczyć 21 mld euro. Byłby to kolejny rekord po bardzo dobrym roku ubiegłym, w którym po raz pierwszy eksport przemysłu motoryzacyjnego pokonał barierę 20 mld euro. Największy udział w eksporcie mają części i komponenty dla zagranicznych fabryk, ale także w gotowych produktach jesteśmy liczącym się europejskim dostawcą. Produkcja samochodów – na tle innych krajów – nie jest co prawda imponująca: jak podaje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i KPMG, w pierwszych trzech kwartałach 2016 roku ogółem wyprodukowano w Polsce 524 tys. samochodów.

Niezwykłym sukcesem jest fakt, że FCA Poland SA, biorąc pod uwagę przychody z eksportu w roku 2015 jest  na 3 miejscu wśród 2000 firm. Przychody z eksportu wyniosły 12 066 645 tys. zł,  to jest o 2,7 procent więcej (zmiana przychodów z eksportu) w porównaniu z rokiem 2014. Udział eksportu w sprzedaży wyniósł w 2015 roku 87, 93 proc. (w roku 2014 – 88,10 proc.).
Na 44 miejscu – biorąc pod uwagę przychody z eksportu – znalazła się FCA Powertrain Poland.  W 2015 roku przychody z eksportu wyniosły 1 339 179 tys. zł to jest  o -14,1  procent mniej niż w roku 2014 (zmiana przychodów z eksportu). Udział eksportu w sprzedaży wyniósł w 2015 roku 39,60 proc. (w roku 2014 – 44,60 proc.).

Jak zakończy się ten rok i jak poradzą sobie polskie przedsiębiorstwa w przyszłym roku dowiemy się  niebawem.

Źródło : Rzeczpospolita