MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Grupy PSA i FCA ogłaszają skład Zarządu Stellantis.

WAŻNA INFORMACJA

Zapoznając się z niniejszą informacją prasową, odbiorca przyjmuje następujące ograniczenia i zastrzeżenia:

Niniejszy komunikat ma wyłącznie charakter informacyjny i nie ma na celu ani nie stanowi złożenia oferty, ani zaproszenia do wymiany lub sprzedaży, ani wezwania do zapisu lub kupna, ani zaproszenia do wymiany, nabycia lub zapisu, w odniesieniu do jakichkolwiek opisanych w nim papierów wartościowych, części działalności lub aktywów, ani żadnych innych udziałów, ani zabiegania o głos lub zatwierdzenie w jakimkolwiek systemie prawnym w związku z proponowaną transakcją lub inną sprawą; nie nastąpi też żadna sprzedaż, emisja ani transfer papierów wartościowych w żadnym systemie prawnym wbrew właściwym przepisom prawa. Niniejszy komunikat nie powinien być interpretowany w jakikolwiek sposób jako rekomendacja dla jego odbiorcy.

Niniejszy komunikat nie stanowi prospektu, oświadczenia o ujawnieniu produktów ani innego dokumentu ofertowego w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r.

Oferta papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych w związku z transakcją połączenia podmiotów zostanie złożona wyłącznie w formie prospektu emisyjnego, który stanowi część skutecznego oświadczenia o rejestracji składanego do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”). Akcjonariuszom Peugeot S.A., („PSA”) i Fiat Chrysler Automobiles N.V. („FCA”), którzy są obywatelami USA lub mają siedzibę w Stanach Zjednoczonych, zaleca się zapoznanie się z oświadczeniem o rejestracji, gdy (i pod warunkiem, że) zostanie ono uznane za skuteczne przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, ponieważ będzie ono zawierać ważne informacje dotyczące proponowanej transakcji. Oświadczenie o rejestracji na formularzu F-4 dotyczące połączenia pomiędzy FCA i PSA w drodze fuzji transgranicznej zostało złożone w SEC w dniu 24 lipca 2020 r., ale nie zostało jeszcze uznane za skuteczne. Kopie wszystkich dokumentów złożonych do SEC i dotyczących proponowanej transakcji, dokumentów włączonych poprzez odniesienie oraz wniosków FCA skierowanych do SEC można uzyskać na stronie internetowej SEC pod adresem: http://www.sec.gov . Ponadto skuteczne oświadczenie o rejestracji zostanie nieodpłatnie udostępnione akcjonariuszom w Stanach Zjednoczonych.

 

Vélizy-Villacoublay i Londyn, 29 września, 2020

Grupy PSA i FCA ogłaszają skład Zarządu Stellantis.

Fiat Chrysler Automobiles NV („FCA”) (NYSE: FCAU / MTA: FCA) i Peugeot SA („Groupe PSA”) ogłaszają skład Zarządu Stellantis, nowej spółki, która powstanie w wyniku fuzji obu Koncernów.

Zgodnie z warunkami Umowy o połączeniu, ogłoszonej 18 grudnia 2019 r., zarząd Stellantis będzie składać się z 11 członków, przy czym większość dyrektorów niewykonawczych będzie niezależna. Niezależni członkowie zarządu wywodzą się z różnych środowisk zawodowych i posiadają odpowiednie doświadczenie, zgodnie z dynamicznym i innowacyjnym duchem, jaki przyświeca powstaniu nowej Grupy.

Niezależni dyrektorzy będą wspierać Stellantis w pełnym wykorzystaniu jej wyjątkowych mocnych stron i możliwości w nowej erze mobilności w celu stworzenia najwyższej wartości dla wszystkich jej akcjonariuszy.

FCA i jej główny akcjonariusz Exor wyznaczyli 5 członków zarządu (w tym Johna Elkanna jako prezesa zarządu), a Grupa PSA i jej dwóch głównych akcjonariuszy (EPF/FFP i BPIfrance) wyznaczyło 5 członków (w tym starszego niezależnego dyrektora i wiceprezesa zarządu). Carlos Tavares, dyrektor generalny spółki Stellantis, będzie również członkiem zarządu.

Pełny skład zarządu Stellantis będzie następujący, po uprzednim zatwierdzeniu w drodze głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy:

John Elkann (prezes zarządu),

Robert Peugeot (wiceprezes zarządu)

Henri de Castries (starszy niezależny dyrektor)

Andrea Agnelli (dyrektor niewykonawczy)

Fiona Clare Cicconi (dyrektor niewykonawczy)

Nicolas Dufourcq, (dyrektor niewykonawczy)

Ann Frances Godbehere, (dyrektor niewykonawczy)

Wan Ling Martello (dyrektor niewykonawczy)

Jacques de Saint-Exupéry, (dyrektor niewykonawczy)

Kevin Scott (dyrektor niewykonawczy)

Carlos Tavares (dyrektor generalny)

 

Zakończenie fuzji obu Grup powinno nastąpić do końca pierwszego kwartału 2021, po uprzednim spełnieniu warunków zamknięcia przewidzianych w Umowie o połączeniu.

Relacje inwestorskie:

FCA

Joe Veltri: +1 248 576 9257
Investor.relations@fcagroup.com

Grupa PSA

Andrea Bandinelli: + 33 6 82 58 86 04
communication-financiere@mpsa.com

 

Więcej informacji:

FCA

Andrea Pallard: +39 335 8737298
andrea.pallard@fcagroup.com

Shawn Morgan: +1 248 760 2621
shawn.morgan@fcagroup.com

Grupa PSA

Bertrand Blaise: +33 6 33 72 61 86
bertrand.blaise@mpsa.com

Pierre Olivier Salmon: +33 6 76 86 45 48
pierreolivier.salmon@mpsa.com

 

 

John Elkann (prezes zarządu).

John Elkann jest obecnie prezesem i dyrektorem wykonawczym FCA, a po zakończeniu fuzji zostanie prezesem i dyrektorem wykonawczym Stellantis. W kwietniu 2010 r. został prezesem spółki Fiat S.p.A., w której od 2004 r. pełnił funkcję wiceprezesa, a wcześniej, od 1997 r. członka zarządu. 12 października 2014 r. objął stanowisko prezesa FCA. John Elkann jest również prezesem i dyrektorem generalnym spółki Exor N.V. i prezesem Giovanni Agnelli B.V.

John Elkann zdał egzamin maturalny w klasie o profilu technicznym w Lycée Victor Duruy w Paryżu oraz ukończył studia inżynierskie na Politechnice w Turynie (Włochy). Podczas studiów zdobywał doświadczenie zawodowe w różnych spółkach grupy FCA, m.in. w Wielkiej Brytanii i Polsce (produkcja) oraz we Francji (sprzedaż i marketing). Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2001 roku w General Electric jako członek Corporate Audit Staff, pracując w Azji, Stanach Zjednoczonych i Europie. John Elkann jest prezesem Ferrari N.V. i Ferrari S.p.A. oraz prezesem grupy wydawniczej GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. oraz członkiem zarządu PartnerRE Ltd. John Elkann jest członkiem rady powierniczej i komitetu nominacyjnego Muzeum Sztuki Nowoczesnej (MoMA). Jest również prezesem Fundacji Giovanniego Agnellego.

 

Robert Peugeot (wiceprezes zarządu).

Robert Peugeot, prezes zarządu FFP, jest obecnie stałym przedstawicielem FFP w radzie nadzorczej PSA, członkiem komitetu ds. finansów i audytu PSA oraz przewodniczącym komitetu strategicznego PSA. Po zakończeniu fuzji będzie pełnił funkcję Dyrektora Stellantis. 25 kwietnia 2014 r., Robert Peugeot dołączył do rady nadzorczej PSA w charakterze stałego przedstawiciela FFP. Robert Peugeot jest absolwentem École Centrale de Paris oraz Institut Européen d’Administration des Affaires (INSEAD).

Robert Peugeot zajmował różne stanowiska kierownicze w PSA. W latach 1998-2007 był wiceprezesem ds. innowacji i jakości oraz członkiem Komitetu Wykonawczego PSA. Ponadto, Robert Peugeot jest prezesem zarządu FFP S.A.; dyrektorem Établissements Peugeot Frères S.A.; dyrektorem Faurecia S.A.; dyrektorem FFP Investment UK Ltd.; prezesem F&P S.A.S.; dyrektorem zarządzającym S.A.R.L. CHP Gestion; dyrektorem zarządzającym SC Rodom; stałym przedstawicielem F&P S.A.S. w zarządzie spółki Safran S.A.; członkiem rady nadzorczej Signa Prime; dyrektorem Sofina S.A.; członkiem rady nadzorczej Soparexo S.C.A.; dyrektorem Tikehau Capital Advisors S.A.S; oraz stałym przedstawicielem Maillot II S.A.S. w zarządzie Sicav Armene 2.

Jest kawalerem francuskiego Narodowego Orderu Zasługi i kawalerem francuskiej Legii Honorowej.

 

Henri de Castries (starszy niezależny dyrektor).

Po zakończeniu fuzji, Henri de Castries będzie pełnił funkcję dyrektora Stellantis. Henri de Castries jest absolwentem École des Hautes Etudes Commerciales (HEC) i National School of Administration (ENA) w Paryżu.

Henri de Castries był prezesem zarządu AXA SA od 2000 r. oraz prezesem i dyrektorem generalnym od kwietnia 2010 r. do września 2016 r. Wcześniej pracował we francuskim Biurze Kontroli Ministerstwa Finansów oraz we francuskim Departamencie Skarbu. Ponadto, Henri de Castries pełni obecnie funkcję dyrektora Argus Media Ltd; prezesa na Europę i specjalnego doradcy General Atlantic; prezesa zarządu AXA Assurances IARD Mutuelle; prezesa zarządu AXA Assurances Vie Mutuelle; członka globalnego komitetu doradczego Leapfrog Investments Ltd; dyrektora HSBC Holdings plc. i wiceprezesa zarządu Nestlé S.A.

 

Andrea Agnelli (dyrektor niewykonawczy).

Po zakończeniu fuzji, Andrea Agnelli będzie pełnił funkcję dyrektora niewykonawczego Stellantis. Andrea Agnelli jest prezesem holdingu finansowego Lamse (od 2007 r.), prezesem Juventus Football Club S.p.A. (od 2010 r.), prezesem fundacji „Fondazione del Piemonte per l’Oncologia” (od 2017 r.) i prezesem „European Club Association” (od 2017, członek zarządu od 2012 r).

Studiował w Oksfordzie (St. Clare’s International College) i Mediolanie (Università Commerciale Luigi Bocconi). Andrea Agnelli rozpoczął karierę zawodową w 1999 roku w Ferrari Idea w Lugano, a następnie przeniósł się do Lozanny, aby dołączyć do Philip Morris International, gdzie pracował w latach 2001-2004. W 2005 roku wrócił do Turynu, zajmując się strategicznym rozwojem IFIL Investments S.p.A. (obecnie EXOR N.V.).

Andrea Agnelli jest również partnerem generalnym Giovanni Agnelli B.V., członkiem zarządu EXOR N.V., członkiem Komitetu Wykonawczego UEFA i członkiem Rady Konsultacyjnej spółki BlueGem Capital Partners LLP. Wcześniej był członkiem zarządu Lega Serie A i członkiem zarządu fundacji „Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici”. Andrea Agnelli został członkiem zarządu Fiat S.p.A. 30 maja 2004 r., a 12 października 2014 r. został członkiem zarządu FCA.

 

Fiona Clare Cicconi (dyrektor niewykonawczy).

Po zakończeniu fuzji, Fiona Clare Cicconi będzie pełnić w zarządzie Stellantis funkcję przedstawiciela pracowników. Od 2014 roku, Fiona Clare Cicconi jest wiceprezesem wykonawczym i dyrektorem HR w spółce AstraZeneca PLC. Fiona Clare Cicconi rozpoczęła karierę w General Electric, gdzie zajmowała różne stanowiska w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w branży naftowo-gazowej. Następnie spędziła kilka lat w Cisco, nadzorując najpierw zasoby ludzkie w Europie Południowej, a następnie relacje przemysłowe i pracownicze w regionie EMEA, po czym, w 2006 roku przeszła do F. Hoffmann La Roche, gdzie była odpowiedzialna za zasoby ludzkie na poziomie globalnym dla Global Technical Operations.

Fiona Clare Cicconi posiada dyplom ukończenia międzynarodowych studiów biznesowych na Leeds Metropolitan University.

Nicolas Dufourcq (dyrektor niewykonawczy).

Po zakończeniu fuzji Nicolas Dufourcq będzie członkiem zarządu Stellantis. Nicolas Dufourcq jest absolwentem École des Hautes Etudes Commerciales (HEC) oraz École Nationale d’Administration (ENA).

Nicolas Dufourcq rozpoczął swoją karierę w 1988 roku we francuskim Ministerstwie Gospodarki i Finansów, a następnie dołączył do Ministerstwa Zdrowia i Solidarności w 1992 roku i do France Telecom w 1994 roku. W 1998 roku stworzył Wanadoo, czołową firmę świadczącą usługi w dziedzinie dostępu do Internetu i spółkę zależną France Telecom, w 2000 roku wycenioną na giełdzie za 20 mld euro. W latach 1998-2003 był prezesem zarządu Wanadoo i dyrektorem wykonawczym France Telecom odpowiedzialnym za Internet, telewizję kablową i telewizję płatną. Nicolas Dufourcq dołączył do Capgemini w 2003 roku, gdzie odpowiadał za region Europy Środkowej i Południowej. W latach 2004 – 2013 pełnił funkcję dyrektora finansowego i zastępcy dyrektora generalnego firmy Capgemini. Od 7 lutego 2013 roku Nicolas Dufourcq jest dyrektorem generalnym Bpifrance SA. Ponadto Nicolas Dufourcq pełni funkcję dyrektora generalnego Bpifrance Financement S.A.; dyrektora generalnego Bpifrance Investissement S.A.S.; dyrektora generalnego Bpifrance Assurance Export S.A.S.; prezesa i dyrektora generalnego Bpifrance Participations S. A.; jest stałym przedstawicielem Bpifrance Participations S.A. w zarządzie Orange; wiceprzewodniczącym rady nadzorczej STMicroelectronics N.V.; oraz członkiem komitetu nadzorczego Doctolib S.A.S.

 

Ann Frances Godbehere (dyrektor niewykonawczy).

Po zakończeniu fuzji Ann Frances Godbehere będzie dyrektorem niewykonawczym Stellantis.

 

Urodzona w Kanadzie, Ann Frances Godbehere rozpoczęła swoją karierę w 1976 r. w Sun Life of Canada w Montrealu, a w 1981 r. dołączyła do grupy M&G, gdzie pełniła funkcję starszego wiceprezesa i kontrolera Life and Health oraz Property and Casualty w Ameryce Północnej.

Po przejęciu grupy M&G przez Swiss Re, w 1996 roku dołączyła do Swiss Re, gdzie w latach 2003-2007 pełniła funkcję dyrektora finansowego. W latach 2008-2009 pełniła funkcję tymczasowego dyrektora finansowego i dyrektora wykonawczego banku Northern Rock w początkowym okresie po jego nacjonalizacji. Ann Frances Godbehere pełniła również różne funkcje dyrektora niewykonawczego w Prudential plc, British American Tobacco plc, UBS AG i UBS Group AG. Ostatnio, do maja 2019 roku, była dyrektorem niewykonawczym Rio Tinto plc i Rio Tinto Limited.

Była również starszym niezależnym dyrektorem Rio Tinto plc. Obecnie jest dyrektorem niewykonawczym Royal Dutch Shell plc. Jest również członkiem Institute of Chartered Professional Accountants oraz Certified General Accountants Association of Canada.

 

Wan Ling Martello (dyrektor niewykonawczy).

Po zakończeniu fuzji Wan Ling Martello będzie dyrektorem niewykonawczym Stellantis. Od 2020 roku jest udziałowcem i współzałożycielem BayPine, firmy typu private equity. W latach 2015-2018 pełniła funkcję wiceprezesa wykonawczego i dyrektora generalnego ds. działalności Nestlé w regionach Azji, Oceanii i Afryki Subsaharyjskiej.

W latach 2012-2015 pełniła funkcję dyrektora finansowego Nestlé, a w latach 2011-2012 funkcję wiceprezesa wykonawczego Nestlé. W latach 2005-2011 pełniła funkcje kierownicze w Walmart Stores, Inc. (spółka handlu detalicznego), w tym wiceprezesa wykonawczego Global Ecommerce oraz wiceprezesa wykonawczego ds. finansów i strategii. Jest członkiem zarządu Alibaba Group od 2015 roku oraz Uber Technologies, Inc. od 2017 roku.

Posiada tytuł MBA Uniwersytetu w Minnesocie i BS Uniwersytetu Filipińskiego.

 

Jacques de Saint-Exupéry (dyrektor niewykonawczy).

Po zakończeniu fuzji Jacques de Saint-Exupéry będzie pełnił funkcję przedstawiciela pracowników w zarządzie. Jest absolwentem Szkoły Biznesu w Bordeaux.

Od 1984 roku Jacques de Saint-Exupéry zajmował różne stanowiska w PSA. Od 2011 roku pracuje w zespole kontroli zarządczej zajmującym się działaniami z zakresu finansów przedsiębiorstwa oraz komunikacji finansowej.

Ponadto, od 2008 roku Jacques de Saint-Exupéry jest zaangażowany w działalność związków zawodowych, w tym jako sekretarz rady zakładowej PSA.

 

Kevin Scott (dyrektor niewykonawczy).

Po zakończeniu fuzji Kevin Scott będzie dyrektorem niewykonawczym Stellantis. Od 2017 roku jest wiceprezesem wykonawczym ds. technologii i badań oraz dyrektorem generalnym ds. technologii w firmie Microsoft. Jego 20-letnia kariera w dziedzinie technologii obejmuje zarówno działalność akademicką jak i przemysłową jako badacza, inżyniera i lidera.

Przed dołączeniem do firmy Microsoft, Kevin Scott był w latach 2011-2016 starszym wiceprezesem ds. inżynierii i eksploatacji w firmie LinkedIn. Na początku swojej kariery zawodowej nadzorował inżynierię w zakresie reklamy mobilnej w Google, gdzie był również odpowiedzialny za integrację AdMob po przejęciu przez Google. W AdMob, Kevin Scott był odpowiedzialny za inżynierię i działalność operacyjną tej będącej światowym liderem platformy monetyzacji poprzez promocję aplikacji mobilnych. Zanim dołączył do AdMob, zajmował liczne stanowiska kierownicze w Google w działach wyszukiwania i reklamy.

Kevin Scott jest założycielem organizacji non-profit Behind the Tech, członkiem zarządu Instytutu Anita Borg i dyrektorem The Scott Foundation.

Kevin Scott uzyskał tytuł magistra informatyki na Wake Forest University, tytuł licencjata w dziedzinie informatyki na Uniwersytecie w Lynchburgu oraz zrobił większość doktoratu z informatyki na Uniwersytecie w Wirginii.

 

Carlos Tavares (dyrektor generalny).

Carlos Tavares jest obecnie prezesem zarządu PSA i po zakończeniu fuzji zostanie dyrektorem generalnym i wykonawczym Stellantis. Dołączył do zarządu PSA 1 stycznia 2014 roku, a 31 marca 2014 roku został powołany na stanowisko prezesa zarządu PSA. Carlos Tavares ukończył École Centrale de Paris.

W latach 1981-2004 zajmował liczne stanowiska w Renault Group, zanim dołączył do Nissan Group. W 2009 roku Carlos Tavares został mianowany wiceprezesem wykonawczym, przewodniczącym Management Committee Americas i prezesem Nissana na Amerykę Północną, a następnie objął funkcję dyrektora operacyjnego Nissana, którą pełnił do 2013 roku. Carlos Tavares jest również członkiem zarządu Airbus Holding S.A. oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA).1

 

FCA.
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) jest globalnym producentem samochodów, który projektuje, opracowuje, produkuje i sprzedaje samochody marek, takich, jak Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep®, Lancia, Ram i Maserati. Ponadto świadczy usługi posprzedażne i dostarcza części zamienne pod marką Mopar oraz działa w sektorze komponentów i systemów produkcyjnych pod markami Comau i Teksid. FCA zatrudnia na całym świecie prawie 200 000 pracowników. Aby uzyskać więcej informacji na temat FCA należy odwiedzić stronę www.fcagroup.com

Grupa PSA.
Groupe PSA zapewnia użytkownikom wyjątkowe doznania za kierownicą i oferuje rozwiązania z zakresu mobilności, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klienta. Grupa posiada pięć marek motoryzacyjnych – Peugeot, Citroën, DS, Opel i Vauxhall – i oferuje szeroki zakres usług związanych z mobilnością pod marką Free2Move. Plan strategiczny „Push to Pass” stanowi pierwszy krok w kierunku realizacji wizji Grupy, by stać się „globalnym producentem samochodów o najwyższym poziomie efektywności, a także czołowym dostawcą rozwiązań w zakresie mobilności, utrzymującym trwałe relacje z klientami”

Jest to jeden z pionierskich innowatorów w dziedzinie samochodów autonomicznych i połączonych ze światem. Jest zaangażowany również w sektor usług finansowych poprzez Banque PSA Finance oraz w produkcję wyposażenia do pojazdów poprzez spółkę Faurecia.

Mediateca: medialibrary.groupe-psa.com / @GroupePSA_EN

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI.

Niniejszy komunikat zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. W szczególności oświadczenia dotyczące przyszłych wyników finansowych oraz oczekiwań FCA i PSA („Strony”) w odniesieniu do osiągnięcia określonych wielkości celów w przyszłych terminach lub okresach są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość. W niektórych przypadkach oświadczenia te mogą zawierać wyrażenia takie jak „może”, „będzie”, „przewiduje się”, „powinien”, „zamierza”, „szacuje”, „przewiduje” , „sądzi”, „zgodnie z”, „planuje”, „cel”, „założenie”, „przewidywanie” „prognozowanie”, „oczekiwanie”, „perspektywa, „plan” i inne tym podobne wyrażenia. Oświadczenia wybiegające w przyszłość nie stanowią gwarancji lub obietnicy w zakresie przyszłych wyników. Opierają się raczej na aktualnej wiedzy obu Stron, na oczekiwaniach i aktualnych przewidywaniach Spółek dotyczących przyszłych zdarzeń i w związku z ich charakterem, podlegają ryzyku i niepewności. Oświadczenia te dotyczą zdarzeń i zależą od okoliczności, które mogą rzeczywiście wystąpić lub nie w przyszłości. Zatem nie należy nadmiernie polegać na tego typu oświadczeniach. Przyszłe wyniki mogą znacznie różnić się od tych zawartych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości ze względu na szereg czynników, w tym: wpływ pandemii COVID-19, zdolność PSA i FCA i/lub wspólnej grupy wynikającą z proponowanej transakcji (wraz ze stronami, „Spółkami”) do pomyślnego wprowadzenia nowych produktów i utrzymania pewnych ilości dostaw pojazdów; zmiany na globalnych rynkach finansowych i ogólne warunki ekonomiczne; zmiany popytu w sektorze samochodowym, podlegającym wysokiej cykliczności; zmiany lokalnych warunków ekonomicznych i politycznych, zmiany związane z polityką handlową i nałożenie ceł na poziomie globalnym i regionalnym lub ceł celowych na przemysł motoryzacyjny, wprowadzenie reform podatkowych lub innych zmian w przepisach i regulacjach podatkowych; zdolność Spółek do zwiększenia poziomu penetracji niektórych z ich marek na rynkach światowych; zdolność Spółek do oferowania atrakcyjnych i innowacyjnych produktów; zdolność Spółek do projektowania, produkcji i sprzedaży samochodów o zaawansowanych funkcjach, w tym o zwiększonych możliwościach elektryfikacji, łączności ze światem i autonomicznej jazdy; różnego rodzaju reklamacje, działania prawne i inne potencjalne źródła odpowiedzialności, w tym postępowania dotyczące odpowiedzialności za jakość produktu, gwarancji na produkty oraz kwestii, dochodzeń i innych działań prawnych związanych z ochroną środowiska; znaczące koszty operacyjne powiązane z przestrzeganiem norm ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy; wysoki poziom konkurencyjności w sektorze samochodowym, który może wzrastać na skutek konsolidacji; ewentualna niezdolność Spółek w zakresie finansowania niektórych planów emerytalnych; zdolność do dostarczania lub organizowania odpowiedniego dostępu do źródeł finansowania dla dealerów oraz dla klientów detalicznych oraz ryzyko związane z zakładaniem i zarządzaniem spółkami świadczącymi usługi finansowe; zdolność Grupy do dostępu do źródeł finansowania w celu realizacji planu przemysłowego Spółek i poprawy działalności, sytuacji finansowej i wyników operacyjnych; znaczące awarie, przerwy w działaniu lub naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych lub elektronicznych systemów sterowania dostępnych w samochodach Spółek; zdolność Spółek do uzyskiwania przewidywanych korzyści z joint venture; zakłócenia spowodowane niestabilnością o charakterze politycznym, społecznym i ekonomicznym; ryzyko związane z relacjami z pracownikami, dealerami i dostawcami; wzrost kosztów, przerwy w dostawach lub brak surowców; rozwój sytuacji w zakresie stosunków związkowych i przemysłowych oraz przepisów prawa pracy; wahania kursów walutowych, zmiany stóp procentowych, ryzyko kredytowe i inne ryzyka rynkowe; ryzyka o charakterze politycznym i napięcia społeczne; trzęsienia ziemi i inne naturalne klęski żywiołowe; niepewność co do tego, czy proponowane połączenie zostanie zakończone i w jakim terminie; ryzyko, że ogłoszenie proponowanego połączenia może utrudnić Stronom nawiązanie lub utrzymanie stosunków z ich pracownikami, dostawcami i innymi partnerami biznesowymi lub agencjami rządowymi; ryzyko negatywnego wpływu na działalność Stron w okresie proponowanego połączenia; ryzyko związane ze zezwoleniami od organów regulacyjnych potrzebnymi do połączenia; ryzyko, że działalność FCA i PSA nie zostanie pomyślnie zintegrowana; oraz inne ryzyka i niepewności.

Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie uznaje się za ważne wyłącznie w dniu jego opublikowania, a Strony nie są zobowiązane do ich aktualizacji lub publicznej zmiany. Dodatkowe informacje dotyczące Stron i ich działalności, w tym niektóre czynniki, które mogą mieć istotny wpływ na wyniki Stron, można znaleźć w dokumentach składanych przez FCA do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (w tym deklaracja rejestracji na formularzu F-4 złożona w SEC 24 lipca 2020), AFM i CONSOB oraz w dokumentach składanych przez PSA do AMF.

 

1 CV Carlosa Tavaresa jest już zawarte w formularzu F-4, złożonym w dniu 24 lipca 2020 roku i zamieszczone jest w tym komunikacie prasowym jedynie w celu zapewnienia kompletności.