MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Fiat Chrysler Automobiles partnerem X Kongresu Kobiet.

  • „Wszystkich praw! Całego życia!” – pod takim hasłem odbył się, 16-17 czerwca 2018 roku w Łodzi, jubileuszowy X Kongres Kobiet.
  • 4500 osób wzięło udział w 100 dyskusjach panelowych, spotkaniach, warsztatach oraz wykładach.
  • Partnerem Kongresu Kobiet w wysiłkach na rzecz zapewnienia kobietom pełni praw po raz kolejny z rzędu była Grupa Fiat Chrysler Automobiles.

W dniach 16 – 17 czerwca 2018 roku w Łodzi – podczas X Kongresu Kobiet – liczne grono uczestniczek i uczestników z całej Polski oraz dziewięciu innych państw Europy miało okazję dyskutować zarówno o historii kobiet oraz ich dążeniu do pełnej równości, jak również o tym, dlaczego droga do osiągnięcia tego celu jest tak kręta, a czas tak odległy.

Jubileuszowy Kongres – zorganizowany pod hasłem „Wszystkich praw! Całego życia!” – był doskonałą okazją, aby w ramach 23 Centrów Tematycznych (spotkań, paneli, warsztatów czy wykładów) poruszyć kwestie edukacji, kultury, zdrowia kobiet oraz prawa do odpowiedzialnego macierzyństwa. Dodatkowo – w związku ze zbliżającymi wyborami samorządowymi w Polsce – uczestnicy mogli porozmawiać o polityce, zwracając szczególną uwagę na aktywność obywatelską i społeczną.

Spotkania i debaty były także szansą na skonfrontowanie doświadczeń Polek z doświadczeniami kobiet z innych krajów. Dyskutowano o budowie społeczeństwa obywatelskiego, wzmocnieniu organizacji pozarządowych i o kobiecej solidarności.
W Centrum Społecznym szczególną uwagę skupiono na pracy zawodowej kobiet – m.in. jak wygląda zatrudnienie kobiet w dobie programu 500+ oraz czy kobiety mogą czuć niepewność w związku z formą zatrudnienia (prekariat, samozatrudnienie). W Centrum Duchowym Ewy Woydyłło paneliści dyskutowali m.in. na temat wolności i odpowiedzialności, z kolei w Centrum Przedsiębiorczości i Innowacyjności debatowano nad niezależnością ekonomiczną kobiet oraz poddano rozważaniom, czego warto się uczyć, aby mieć udaną karierę zawodową. W Centrum Patriotyzmu i Obywatelstwa zastanawiano się, „ile praw kobiet jest w prawie?”.

Nagrodę Kongresu Kobiet otrzymała Agnieszka Holland, a laudację wygłosiła Olga Tokarczuk.

W spotkaniach wzięła udział także Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Kongresu Kobiet, jak również członkini Rady Nadzorczej FCA Poland oraz prezydent Konfederacji Lewiatan.

Tegoroczne spotkanie odbyło się w Łodzi – mieście o bogatej HERstorii, mieście kobiet – w 100-lecie uzyskania praw kobiet do glosowania. W kongresie udział wzięły aktywistki z różnych środowisk z całej Polski – zarówno łódzkie włókniarki, jak i kobiety biznesu, akademiczki, polityczki czy feministki.

W trakcie tak ważnego dla kobiet wydarzenia nie mogło zabraknąć Grupy FCA – partnera wydarzenia, który od lat wspiera kobiety w spotkaniach pokazujących ich współdziałanie oraz akcentujących ich oczekiwania i dążenia. W tym roku FCA z prawie 100-letnią historią swojej działalności, przygotowała specjalną ekspozycję samochodów. Uczestniczki i uczestnicy Kongresu mogli podziwiać Alfę Romeo Stelvio i Fiata 500 Anniversario oraz nowego Jeepa Compass, ale także użyczonego przez Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie Fiata 508, wyprodukowanego w Polsce w 1938 roku.

Kongres Kobiet powstał w czerwcu 2009 roku, z inicjatywy dr Henryki Bochniarz oraz prof. Magdaleny Środy, jako ruch społeczny, aktywizujący społecznie i politycznie kobiety w Polsce. Punktem wyjścia były działania podjęte wokół organizacji I Kongresu Kobiet, czyli zjazdu ponad 4 tys. kobiet z całego kraju. Obecnie Stowarzyszenie Kongres Kobiet jest społeczną inicjatywą zrzeszającą osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, przedstawicielki biznesu, polityki, świata nauki, sztuki, dziennikarstwa, związków zawodowych, związków pracodawców oraz wiele innych. Kongres skupia kobiety z całej Polski, o różnych poglądach, wywodzące się z różnych środowisk. Nie jest związany z żadną instytucją ani z żadną partią polityczną. W styczniu 2010 roku społeczny ruch został sformalizowany i powstało Stowarzyszenie Kongres Kobiet, które działa na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Dąży do zwiększenia aktywności i udziału kobiet w życiu publicznym, a zwłaszcza politycznym. Dostarcza kobietom wiedzy i kwalifikacji, które im to umożliwią.