MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) w Polsce przykładem społecznej odpowiedzialności biznesu.

Ponad tysiąc dobrych praktyk biznesu z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju znalazło się w najnowszym Raporcie wydawanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. To ponad 300 praktyk więcej niż w ubiegłorocznym Raporcie. Wśród nich nie zabrakło także działań CSR (corporate social responsibility) prowadzonych przez Grupę Fiat Chrysler Automobiles (FCA) w Polsce.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd działań biznesu społecznie odpowiedzialnego w danym roku, wydawany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dlatego na liście ponad stu firm uwzględnionych w Raporcie nie mogło zabraknąć Fiat Chrysler Automobiles (FCA), która od wielu lat angażuje się w działania dotyczące zaangażowania społecznego oraz rozwoju społeczności lokalnej, a także w praktyki z obszaru środowiska, etyki i praw człowieka.

„Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce szesnasty już Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” – jedyny tego rodzaju przegląd aktywności firm w Polsce. Nie byłoby go jednak, gdyby nie coraz większe zaangażowanie firm rozwijających CSR w całej Polsce. Serdecznie za to dziękujemy i gratulujemy tylu udanych i ambitnych projektów.”- powiedziała Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

„Mam nadzieję, że Raport okaże się dla Państwa ciekawą lekturą, zachęci do dalszych działań, będzie inspiracją do nowych partnerstw sektorowych i międzysektorowych, które pojawią się w naszym kolejnym raporcie.” – dodała.

W Raporcie znalazło się 117 firm, które zgłosiły 1190 przykładów dobrych praktyk biznesu przez nich realizowanych, wśród nich pojawiło się 551 praktyk długoletnich, czyli takich, które ukazały się w poprzednich raportach oraz 639 nowych praktyk. To o 330 praktyk więcej niż w ubiegłorocznym raporcie.

„Cieszymy się z kolejnego rekordu i tak dużej liczby praktyk, która sprawia, że nasz raport staje się z roku na rok cenniejszym źródłem inspiracji dla tych, którzy zaczynają swoją drogę do biznesu odpowiedzialnego społecznie, ale też dla organizacji poszukujących nowych partnerów do swoich pomysłów czy działań.” – powiedziała Marzena Strzelczak.

Wszystkie nadesłane przez firmy dobre praktyki po weryfikacji przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu są klasyfikowane według 7 obszarów ISO 26000. Jak co roku, najwięcej praktyk dotyczy zaangażowania społecznego oraz rozwoju społeczności lokalnej.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) w Polsce od wielu lat angażuje się w działania na rzecz pracowników organizując i dofinansowując kolonie letnie dla dzieci pracowników. Część miejsc kolonijnych przeznaczona jest dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bielsku-Białej, Tychach i Orzeszu. Ponadto każdego roku przed Świętami Bożego Narodzenia dzieci pracowników obdarowywane są upominkami. W 2017 roku na kolonie wyjechało ok. 600 dzieci, a ponad 5 tys. dzieci otrzymało prezenty bożonarodzeniowe. Co więcej, od 1994 roku firma nagradza dzieci swoich pracowników za bardzo dobre wyniki w nauce – od poziomu maturalnego aż do studenckiego. W 2017 roku nagrody przyznano 75 osobom. Ich łączna wartość wyniosła 210 tys. zł. Ponadto raz w roku organizuje Dzień Rodzinny w trakcie, którego przewidziane są zawsze atrakcje dla najmłodszych oraz ich rodziców, a zwieńczeniem wydarzenia jest koncert gwiazdy. W 2017 roku w Dniu Rodzinnym wzięło udział ponad 30 tys. osób.

Dodatkowo pracownicy Fiat Chrysler Automobiles mogą korzystać z inicjatyw organizowanych przy Centrum Rekreacji i Kultury. Instytucja umożliwia czynny wypoczynek, uprawianie różnych dyscyplin sportowych oraz udział w licznych imprezach kulturalnych. Należy do niego 8087 pracowników i ich rodzin zrzeszonych w 26 sekcjach. Oprócz tego FCA Poland poza obowiązkowymi badaniami lekarskimi umożliwia pracownikom – w ramach „Programu promocji zdrowia” – wykonanie szeregu specjalistycznych badań profilaktycznych. Pracownicy, którzy w większości są pracownikami fizycznymi, wykonującymi ciężką pracę na linii produkcyjnej, mogą poddać się takim badaniom w zakładowych centrach zdrowia lub w kompleksowo wyposażonych przychodniach lekarskich w Tychach i Bielsku-Białej współpracujących z centrami.

Warto wspomnieć także o ważnych inicjatywach kulturalnych, sportowych i charytatywnych, wspieranych przez FCA Poland, organizowanych w miastach, w których mieszczą się siedziba, zakład spółki i jej przedstawicielstwo handlowe. FCA Poland współpracuje z władzami miast Bielska-Białej i Tychów oraz powiatów bielskim i lędzińsko –bieruńskim. Współpraca opiera się na współdziałaniu stron i nastawiona jest na realizowanie wspólnych interesów. Co roku prezydenci miast Bielska-Białej i Tychów przedstawiają firmie planowany na dany rok zakres inicjatyw, a jej zarząd podejmuje decyzję dotyczącą zakresu i wymiaru finansowego uczestnictwa FCA Poland w najważniejszych wydarzeniach z życia społeczności lokalnej.

To nie koniec działań FCA wspierających rozwój społeczności lokalnej. Do ich praktyk należy także współpraca z trzema uczelniami technicznymi: Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską i Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Jednym z elementów współpracy jest konkurs o nagrodę Fiat Chrysler Automobiles, który ma na celu inicjowanie i promowanie prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich. Zwycięzcy otrzymują nagrody pieniężne fundowane przez polskie spółki FCA. W 2017 roku nagrodzono 13 prac. Od początku istnienia konkursu nagrodzono 348 prac. FCA w Polsce wyasygnował na ten cel kwotę 1 mln 378 tys. zł.

FCA angażuje się także w działania z zakresu etyki. W spółkach grupy działa Kodeks Postępowania obejmujący zestaw kluczowych zasad, praktyk i procedur, na które składają się doświadczenia pracowników, aktualne badania nad obowiązującymi przepisami prawnymi i najlepszymi praktykami oraz analiza porównawcza etyki korporacyjnej i jej zgodności z przepisami. Kodeks ma zapewnić, by pracownicy postępowali z najwyższą uczciwością, przestrzegali obowiązujących przepisów oraz budowali lepszą przyszłość spółki i otaczających ją społeczności.

„Działania lokalne firm i te wspierające lokalne społeczności często są krytykowane jako najprostsze i najbardziej podstawowe, jednak tak wcale być nie musi. Mogą dotyczyć wielu aspektów, wspierać rozwój kompetencji różnych grup – także zagrożonych wykluczeniem, budować partnerstwo i kapitał społeczny, odpowiadać na istotne wyzwania, a firmy faktycznie mogą oddać dług swojemu otoczeniu. Z roku na rok obserwujemy wzrost takich właśnie przemyślanych, związanych bezpośrednio z działalnością firm, praktyk.”- komentuje Marzena Strzelczak.

FCA Poland bierze udział także w inicjatywach globalnych, takich jak ochrona środowiska, do której należy m.in.: gospodarka odpadami, utylizacja odpadów, instalacja kurtyn termicznych (Spawalnia); sadzenie drzew i krzewów, zarządzanie składowiskiem odpadów, a także modernizacja termowentylacji (Montaż i Spawalnia).

Fiat Chrysler Automobiles wspiera również organizacje pozarządowe. Już po raz drugi był np. partnerem strategicznym Kongresu Kobiet. Oprócz wsparcia finansowego Kongresu firma zorganizowała również dla uczestniczek zajęcia praktyczne, kurs dotyczący prawidłowej pozycji za kierownicą, prezentację, jak prawidłowo przewozić dziecko w foteliku, oraz naukę parkowania w wyznaczonym miejscu. W 2017 roku na Kongres przybyło ok. 4 tys. uczestniczek.

Tegoroczna edycja Raportu jest drugą, w której do dobrych praktyk firm przyporządkowane zostały Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ,. W ten sposób Forum Odpowiedzialnego Biznesu przyłączył się do promocji Celów, zachęcając wszystkie firmy, aby tworząc i realizując pojedyncze działania i całe strategie odpowiedzialnego biznesu − brały pod uwagę wyzwania zrównoważonego rozwoju zdefiniowane na poziomie globalnym.

Premiera najnowszego Raportu prezentującego wyniki z 2017 roku odbyła się podczas 7. Targów CSR 12 kwietnia na stadionie PGE Narodowym.

Szczegółowy raport dostępny pod linkiem: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2017/