MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) w Polsce po raz kolejny przykładem społecznej odpowiedzialności biznesu

Ponad tysiąc pięćset dobrych praktyk biznesu z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju znalazło się w najnowszym Raporcie wydawanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”. Wśród nich nie zabrakło także działań CSR (corporate social responsibility) prowadzonych przez Grupę Fiat Chrysler Automobiles (FCA) w Polsce.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd działań biznesu społecznie odpowiedzialnego w danym roku, wydawany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W związku z tym, na liście ponad dwustu firm uwzględnionych w Raporcie, nie mogło zabraknąć Grupy Fiat Chrysler Automobiles (FCA), która od wielu lat włącza  się w działania dotyczące zaangażowania społecznego oraz rozwoju społeczności lokalnej, a także w praktyki z obszaru środowiska, etyki i praw człowieka.
„Po raz 17. oddajemy w Państwa ręce Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, dziękując za Państwa pracę i udział w jego tworzeniu. Jak co roku, czekaliśmy niecierpliwie, jakie tym razem będzie podsumowanie i czy uda się przekroczyć wyniki poprzedniego roku. Liczby mówią same za siebie, wspólnie pobiliśmy kolejny rekord.” powiedziała Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
W Raporcie znalazło się 229 firm, które zgłosiły 1549 przykładów dobrych praktyk biznesu przez nich realizowanych, wśród nich pojawiły się 723 praktyki długoletnie, czyli takie, które ukazały się w poprzednich raportach oraz 826 nowych praktyk.
„To około 30-procentowy wzrost w stosunku do roku ubiegłego, kiedy 639 nowych i 551 długoletnich praktyk przesłało nam 177 firm. Bardzo cieszy to, że niemal 60 z nich to małe lub średnie przedsiębiorstwa.” – dodała Strzelczak.
Wszystkie nadesłane przez firmy dobre praktyki po weryfikacji przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu są klasyfikowane według 7 obszarów ISO 26000. Jak co roku, najwięcej praktyk dotyczy zaangażowania społecznego oraz rozwoju społeczności lokalnej.
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) w Polsce od wielu lat angażuje się w działania na rzecz rozwoju dzieci pracowników. Co roku dzieci zatrudnionych w fabrykach Grupy są nagradzane za bardzo dobre wyniki w nauce. Dotychczas, w 22 edycjach międzynarodowego wydarzenia organizowanego w krajach, w których znajdują się zakłady FCA, przyznano w Polsce 3 228 nagród na łączną kwotę 11,4 mln zł.  Od 1997 roku FCA, w ramach porozumienia zawartego z Centrum Badawczym w Turynie, współpracuje ponadto z trzema uczelniami technicznymi: Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską i Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, organizując Konkurs o Nagrodę FCA mający na celu inicjowanie i promowanie najlepszych prac magisterskich, inżynierskich i doktoranckich.  Zwycięzcy  otrzymują nagrody pieniężne ufundowane przez spółki Grupy. W 2018 roku w konkursie nagrodzono 13 prac.
Dodatkowo pracownicy Fiat Chrysler Automobiles mogą korzystać z inicjatyw organizowanych przy Centrum Rekreacji i Kultury. Instytucja umożliwia czynny wypoczynek, uprawianie różnych dyscyplin sportowych oraz udział w licznych imprezach kulturalnych. Należy do niego 3831  pracowników i ich rodzin zrzeszonych w 29  sekcjach. Oprócz tego Fiat Chrysler Automobiles Poland poza obowiązkowymi badaniami lekarskimi umożliwia pracownikom – w ramach „Programu Promocji Zdrowia” – wykonanie szeregu specjalistycznych badań profilaktycznych. W 2018 roku w ramach Programu pracownicy FCA Poland skorzystali z 11 789 badań przeprowadzonych w zakładowych Centrach Zdrowia.
FCA angażuje się także w działania z zakresu etyki. W spółkach grupy działa Kodeks Postępowania obejmujący zestaw kluczowych zasad, praktyk i procedur, na które składają się doświadczenia pracowników, aktualne badania nad obowiązującymi przepisami prawnymi i najlepszymi praktykami oraz analiza porównawcza etyki korporacyjnej i jej zgodności z przepisami. Kodeks ma zapewnić, by pracownicy postępowali z najwyższą uczciwością, przestrzegali obowiązujących przepisów oraz budowali lepszą przyszłość spółki i otaczających ją społeczności.
Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo pracowników, Grupa nieustannie inwestuje w modernizację stanu technicznego maszyn, infrastruktury oraz budynków. W zarządzaniu wykorzystywany jest Filar Safety World Class Manufacturing, propagowane są proaktywne postawy ukierunkowane na codzienną poprawę warunków na stanowiskach pracy, gdzie szczególną rolę odgrywa funkcja kapitana bezpieczeństwa oraz system dynamicznej oceny ryzyk elementarnych w każdym zespole technologicznym. W 2018 roku system ten został zmodyfikowany i zoptymalizowany, przyjmując formę aplikacji elektronicznej, która ułatwia zarządzanie bezpieczeństwem w obszarach zespołów technologicznych zakładu.
FCA Poland bierze udział także w inicjatywach globalnych, takich jak ochrona środowiska, do której należy m.in.: stosowanie substancji i materiałów przyjaznych środowisku, optymalizacja wykorzystania zasobów na etapie projektowania wyrobów i procesów, unikanie marnotrawstwa i segregacja odpadów.
Co więcej, Grupa współpracuje z władzami miast Bielska-Białej i Tychów oraz powiatu bielskiego. Firma angażuje się w sugerowane przez przedstawicieli samorządów wydarzenia i wspiera lokalne społeczności w formie i wymiarze zaakceptowanych przez Zarząd.
Poza wydarzeniami organizowanymi w miastach, w których znajdują się siedziby, zakłady czy przedstawicielstwa handlowe Grupy, FCA wspiera także organizacje pozarządowe. Trzykrotnie Grupa była partnerem strategicznym Kongresu Kobiet, wspierając wydarzenie zarówno finansowo, jak i organizując zajęcia praktyczne dla uczestniczek.
W trzeciej już edycji Raportu do dobrych praktyk firm zostały przyłączone Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W ten sposób Forum Odpowiedzialnego Biznesu przyłączył się do promocji Celów, zachęcając wszystkie firmy, aby tworząc i realizując pojedyncze działania i całe strategie odpowiedzialnego biznesu – brały pod uwagę wyzwania zrównoważonego rozwoju zdefiniowane na poziomie globalnym.

Szczegółowy raport dostępny pod linkiem: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2019/04/Raport2018.pdf