MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Bezpieczeństwo i szkolenia

Bezpieczeństwo pracy

W zakresie bezpieczeństwa pracy nadrzędnym celem spółek FCA jest realizacja inicjatyw i działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaangażowanie pracowników w zapobieganie zagrożeniom, również poprzez kształtowanie wśród nich postaw i zachowań gwarantujących najlepsze wyniki na tym polu.

Polskie spółki nieustannie inwestują w utrzymanie i modernizację stanu technicznego maszyn, budynków i infrastruktury oraz wprowadzają i stosują skuteczne metody i narzędzia zachęcające pracowników do codziennego polepszania warunków na ich stanowiskach pracy.
Zarządzanie bezpieczeństwem w fabrykach FCA jest zgodne z normami OHSAS 18001: 2007.

Troska o zdrowie pracowników

Polskie spółki FCA oferują swoim pracownikom szeroką gamę specjalistycznych usług medycznych, wykraczających daleko poza obligatoryjne badania okresowe przewidziane przepisami prawa.

Z inicjatywy spółki FCA Poland powstały na terenie zakładów produkcyjnych w Tychach oraz w Bielsku-Białej dwa Centra Zdrowia, które zapewniają pracownikom opiekę medyczną w miejscu pracy, obsługiwaną przez kadrę medyczną składającą się z 36 osób, w tym 24 lekarzy.

W ośrodkach znajduje się 9 poradni: Medycyny Pracy, Dermatologiczna, Laryngologiczna, Neurologiczna, Ginekologiczna, Kardiologiczna, Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej, Okulistyczna, Dietetyczna, a także Gabinet USG, Audiometrii, Zabiegowy oraz Pracownia EKG i Pracownia Spirometrii. Pracownicy mogą korzystać także z zabiegów fizykoterapii, kinezyterapii oraz masaży w wyposażonym w profesjonalny sprzęt Centrum Rehabilitacji w Tychach.