MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Wyniki sprzedaży FCA w Europie we wrześniu 2017r.

We wrześniu, w Europie, Fiat Chrysler Automobiles sprzedał 90.000 samochodów, co dało udział w rynku równy 6,1 %. Narastająco w ciągu roku sprzedaż FCA wyniosła ponad 831.200 samochodów,co przełożyło się na 8,2 % wzrost na rynku, który zamyka miesiąc na poziomie +3,6 %. Dobre wyniki, wyższe od tych uzyskanych przez rynek, odnotowały we wrześniu Alfa Romeo (+15,9 %) i Jeep (+3,6 %). Ponownie 500-ka i Panda zdominowały sprzedaż w segmencie A: wspólnie w ciągu roku osiągnęły udział w rynku bliski 30 %. Również narastająco w ciągu roku, pierwsze w swoim segmencie jest 500L z prawie 24% udziałem w rynku. 500X na stałe utrzymuje swoją pozycję wśród 5 najlepiej sprzedających się samochodów w swoim segmencie, natomiast Lancia Ypsilon pozostaje liderem segmentu B we Włoszech. Doskonałe rezultaty osiągnęła też Alfa Romeo, przede wszystkim dzięki Stelvio i Giulii: ten ostatni model zamknął wrzesień wzrostem sprzedaży równym 16,8 %.

W Europie 28 plus oraz krajach należących do EFTA, Fiat Chrysler Automobiles sprzedał we wrześniu 90.000 samochodów, co dało stabilny udział w rynku na poziomie 6,1%. W pierwszych dziewięciu miesiącach roku sprzedaż FCA wyniosła 831.200, o 8,2 % więcej w porównaniu do zeszłego roku, na rynku, którego wzrost wyniósł 3,6%: udział w rynku był równy 6,9%, większy o 0,3 punktu procentowego. Fiat Chrysler Automobiles uzyskał dobre wyniki we wrześniu i narastająco w ciągu roku na prawie wszystkich głównych rynkach: we Włoszech zamknął miesiąc na poziomie +5%, a rok na poziomie +9,1%; w Niemczech w pierwszych dziewięciu miesiącach roku FCA zwiększył sprzedaż o 11,7% na rynku, którego wzrost wyniósł 2,2 %; duże wzrosty odnotowano również we Francji i w Hiszpanii, gdzie FCA zwiększył sprzedaż odpowiednio o 9 i 30,7% we wrześniu i o 12,1 oraz 15,4% w ciągu roku, z wartościami nieznacznie wyższymi od średniej tych dwóch rynków.

Marka Fiat sprzedała we wrześniu ponad 65.800 samochodów, co przełożyło się na stabilny udział w rynku na poziomie 4,5%. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 roku Fiat sprzedał prawie 629.400 samochodów, o 8,3% więcej, niż narastająco w 2016 roku. Udział marki w rynku wzrósł do 5,2%, w stosunku do 5% sprzed roku. Oprócz wyników sprzedaży marki uzyskanych we Włoszech – ponad +2,7%- na szczególną uwagę zasługują wzrosty uzyskane we Francji i w Hiszpanii. We Francji Fiat zwiększył sprzedaż o 11,9% we wrześniu (rynek +1,1%) i o 11,6% narastająco w ciągu roku (rynek +3,9%). W Hiszpanii marka uzyskała wynik na poziomie +17,2% we wrześniu i +14,4% w ciągu roku są to wartości nieznacznie wyższe od tych uzyskanych przez rynek: odpowiednio +4,6 i +6,7%.

Marka Fiat zdominowała sprzedaż w segmencie A, z Fiatem 500 i Pandą na pierwszym i drugim miejscu wśród najlepiej sprzedających się samochodów we wrześniu i w ciągu roku: wspólnie, narastająco w ciągu roku, uzyskały one udział w rynku równy 29,4%. Sprzedaż Fiata 500 wzrosła w 2017 roku o prawie 6% w stosunku do zeszłego roku, natomiast Panda zwiększyła sprzedaż we wrześniu o 2,3%. 500L jest najlepiej sprzedającym się samochodem w swoim segmencie w 2017 roku, z ponad 52.400 sprzedanymi autami oraz udziałem w rynku bliskim 25%. Stale utrzymuje swoją pozycję wśród 5 najlepiej sprzedających się samochodów w swoim segmencie 500X, ze sprzedażą na poziomie powyżej 71.000 aut i udziałem w rynku równym 6,9%. Oprócz stałego wzrostu sprzedaży Tipo (która we wrześniu wzrosła o 59,1% w stosunku do analogicznego miesiąca 2016 roku), na uwagę zasługuje rezultat niszowego produktu, jakim jest 124 Spider, który znalazł się wśród top five swojego segmentu, z udziałem w rynku równym 9,25%.

Lancia/Chrysler sprzedała we wrześniu prawie 4.700 samochodów, z udziałem w rynku równym 0,3%.
W pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 roku marka sprzedała 49.200 samochodów, co przełożyło się na udział w rynku na poziomie 0,4%.
Należy również zaznaczyć, że we wrześniu Ypsilon pozostała liderem segmentu B we Włoszech z udziałem w rynku równym 12,3%.
Ponownie bardzo dobre rezultaty uzyskała Alfa Romeo. We wrześniu sprzedaż marki w Europie wyniosła ponad 8.000 sztuk, o 15,9 % więcej w stosunku do zeszłego roku. Udział w rynku jest stabilny i utrzymuje się na poziomie 0,5 %.

W pierwszych dziewięciu miesiącach roku w Europie sprzedano 66.000 Alf Romeo, o 36% więcej w stosunku do 2016 roku, co dało udział w rynku równy 0,5%, wyższy o 0,1 punktu procentowego. Sprzedaż marki rośnie na prawie wszystkich europejskich rynkach, z wynikami nieznacznie wyższymi, niż średnia rynku: we Włoszech, +13,9 % we wrześniu i +29,6% narastająco; w Niemczech, odpowiednio +4,8 i +26,1%; w Wielkiej Brytanii +11,8 % we wrześniu, a w Hiszpanii +51,8 % we wrześniu i +34,7% narastająco w ciągu roku.

W górę wyniki Alfy Romeo ciągnie Giulia (której sprzedaż we wrześniu wzrosła o 16,8% w stosunku do analogicznego miesiąca 2016 roku) oraz Stelvio, która dzięki 11.000 sprzedanych aut w ciągu roku nadal pnie się w klasyfikacji sprzedaży swojego segmentu.

Jeep zamknął wrzesień kolejnym wzrostem sprzedaży: prawie 10.800 sprzedanych aut (+3,6 %) przy stabilnym udziale w rynku równym 0,7 %.
Narastająco w ciągu roku sprzedaż Jeepa wyniosła nieco poniżej 79.000, a udział w rynku stabilnie utrzymuje się na poziomie 0,7%.
Sprzedaż marki rośnie na prawie wszystkich głównych rynkach europejskich: we Włoszech, +44,3 % we wrześniu i +15 % narastająco; we Francji, we wrześniu, +11,2 % i +2,4 % w 2017 roku; w Hiszpanii, +105,4 % we wrześniu i +22,8 % narastająco w ciągu roku.
Renegade – cały czas na europejskiej liście top swojego segmentu w 2017 roku– nadal ciągnie w górę wyniki marki: prawie 57.000 sprzedanych samochodów w pierwszych dziewięciu miesiącach roku. Luksusowa marka Maserati sprzedała we wrześniu 673 samochody i 7.518 w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 roku.

Londyn, 17 października 2017
Więcej informacji pod numerem:
+39.011.0063088
mediarelations@fcagroup.com
www.fcagroup.com