MENU
 • UDOSTĘPNIJ

Wyniki FCA za I kwartał 2017

FCA osiąga rekordowe wyniki w pierwszym kwartale, ze skorygowanym o 11% do 1,5 miliarda euro zyskiem EBIT i wzrostem marży do 5,5%. Nastąpił wzrost Skorygowanego zysku netto o 27% do 0,7 miliarda euro, a zysk netto wyniósł 0,6 miliarda euro. Zostały potwierdzone cele na bieżący rok.
 • Sprzedaż samochodów na poziomie globalnym wyniosła łącznie(1) 1.145.000 samochodów, zasadniczo na poziomie pierwszego kwartału 2016
 • Przychody netto wzrosły o 4%, do 27,7 miliarda euro
 • Skorygowany zysk EBIT wzrósł o 11% do 1.535 milionów euro, wykazując poprawę we wszystkich sektorach, z wyjątkiem LATAM
 • Skorygowany zysk netto wzrósł o 27% do 671 milionów euro; zysk netto zwiększył się o 34% do 641 milionów euro
 • Zadłużenie przemysłowe netto wyniosło 5,1 miliarda euro, z sezonowym wzrostem w stosunku do grudnia 2016 zmniejszonym do 0,5 miliarda euro (w stosunku do 1,5 miliardowego wzrostu w pierwszym kwartale 2016)
 • Dostępna płynność pozostała na mocnym poziomie 21,6 miliarda euro, uwzględniając odnawialną linię kredytową rozszerzoną z 5 do 6,25 miliarda euro
 • Agencja ratingowa Moody’s Investors Service podniosła perspektywę ratingów FCA ze stabilnej do pozytywnej i potwierdziła ocenę ratingową na poziomie Ba3
REZULTATY FINANSOWE1-wszy kwartał
(w milionach euro, za wyjątkiem innych wskazań)20172016Zmiana
Ogółem sprzedaż(1)(w tysiącach sztuk) 1.145 1.131 14+1%
Sprzedaż skonsolidowana(1)(w tysiącach sztuk) 1.078 1.086 (8) (1)%
Przychody netto 27.719 26.570 1.149 +4%
Skorygowany zysk EBIT(2) 1.535 1.379 156 +11%
Zysk netto 641 478 163 +34%
Skorygowany zysk netto(2) 671 528 143 +27%
EPS rozwodniony (w euro) 0,411 0,306 0,105
EPS rozwodniony skorygowany(2) (w euro) 0,430 0,338 0,092
Na 31 marca 2017Na 31 grudnia 2016Zmiana
Zadłużenie przemysłowe netto(2) (5.112) (4.585) (527)
Zadłużenie (21.156) (24.048) 2.892
Całkowita dostępna płynność 21.576 23.801 (2.225)
 SKORYGOWANY ZYSK EBIT
 • Rekordowe rezultaty w pierwszym kwartale pomimo, że ilości NAFTA odczuły zaplanowane zmiany produkcji
 • Wzrost marży Grupy o 30 punktów bazowych do 5,5%
 • Wzrost o 130 punktów bazowych marży EMEA z 1,9% do 3,2%; marża NAFTA wzrosła do 7,3%
 • Poprawa marży Maserati z 3,1% do 11,3%; trzeci kwartał z rzędu z dwucyfrową marżą
SKORYGOWANY ZYSK NETTO
 • Poprawa spowodowana stale osiąganymi i mocnymi wynikami operacyjnymi
 • Zobowiązania finansowe netto spadły o 76 milionów euro do 436 milionów euro, głównie ze względu na zmniejszenie się zadłużenia brutto
 • Podatki od przychodów stanęły na poziomie 428 milionów euro ze stawką podatku równą 39%, na poziomie analogicznego okresu zeszłego roku
ZADŁUŻENIE PRZEMYSŁOWE NETTO
 • Nastąpił wzrost zadłużenia przemysłowego netto o 0,5 miliarda euro, głównie ze względu na negatywną sezonowość kapitału obrotowego
 • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (bez inwestycji) poprawiły się o 0,4 miliarda euro w porównaniu z pierwszym kwartałem 2016 roku
 • Dostępna płynność pozostała na mocnym poziomie 21,6 miliarda euro, o 2,2 miliarda euro mniej w stosunku do grudnia 2016, ze względu na zaplanowane zmniejszenie zadłużenia brutto, co częściowo zostało skompensowane przez wzrost o 1,25 miliarda euro linii kredytowej
TARGET 2017(3)
  Grupa potwierdza cele na bieżący rok:
 • Przychody netto między 115 a 120 miliardami euro
 • Skorygowany zysk EBIT > 7,0 miliardów euro
 • Skorygowany zysk netto > 3,0 miliardów euro
 • Zadłużenie przemysłowe netto < 2,5 miliarda euro
  1(1) Sprzedaż ogółem obejmuje również sprzedaż dokonaną przez nieskonsolidowane spółki joint venture Grupy , natomiast skonsolidowana sprzedaż obejmuje tylko sprzedaż dokonaną przez spółki skonsolidowane Grupy;(2)patrz strona 7, aby zapoznać się z uzgodnieniami pomiędzy zyskiem netto, a skorygowanym zyskiem EBIT oraz zyskiem netto, a skorygowanym zyskiem netto i pomiędzy EPS rozwodnionym, a EPS rozwodnionym skorygowanym; patrz strona 8, aby zapoznać się z uzgodnieniami pomiędzy Zadłużeniem, a Zadłużeniem przemysłowym netto; (3)dla Skorygowanego zysku EBIT i Skorygowanego zysku netto ( pomiary “nie-GAAP”) nie są podawane cele do porównania dla pozycji w budżecie IFRS, ponieważ przychody i zobowiązania wykluczone z tych pozycji w oparciu o zastosowane przez Grupę kryteria są z definicji nieprzewidywalne i niepewne