MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Sprzedaż Fiat Chrysler Automobiles w Europie w listopadzie 2016.

Fiat Chrysler Automobiles zamyka w Europie listopad 2016 sprzedażą na poziomie 75 300 sztuk, ze wzrostem w stosunku do zeszłego roku 10,1%, wartością przekraczającą  wynik uzyskany przez cały rynek (+5,6 %). Narastająco w ciągu roku Fiat Chrysler Automobiles sprzedała 918 600 samochodów, o 14,2% więcej w stosunku do rynku, którego wzrost wyniósł 6,9%. W pierwszych jedenastu miesiącach 2016 roku wszystkie marki FCA uzyskały pozytywne wyniki: Jeep +19,8%, Alfa Romeo +14,3%, Fiat +13,8% i Lancia 9,6%. Panda oraz 500 zdominowały sprzedaż w segmencie A również w listopadzie, z udziałem narastającym w ciągu roku równym 29,4%. Doskonałe rezultaty osiągnęła 500L (najlepiej sprzedające się auto w swoim segmencie) z 25,6% udziałem w rynku oraz 500X (stale utrzymująca się wśród 5 najlepiej sprzedających się samochodów w swoim segmencie), której sprzedaż wzrosła o prawie 49% w stosunku do 2015 roku. Plasujący się na liście top ten, Jeep Renegade, również w listopadzie podciągnął w górę wyniki marki: prawie 6300 zarejestrowanych samochodów (+26,9 % w porównaniu do analogicznego miesiąca 2015 roku i +42,2% narastająco w ciągu roku). Lancia Ypsilon również umacnia pozycję lidera w swoim segmencie we Włoszech, ze wzrostem sprzedaży wyższym o 18,8%. Doskonały rezultat jest też udziałem Alfy Romeo, która dzięki Giulii w listopadzie zwiększyła sprzedaż w stosunku do poprzedniego miesiąca o 25%.

Również w listopadzie 2016, Fiat Chrysler Automobiles uzyskała zdecydowanie lepszy wynik, niż średnia rynku. W Europie 28 plus oraz krajach należących do EFTA, dzięki prawie 75 300 sprzedanych samochodów, FCA odnotowało wzrost o 10,1 % w stosunku do wyniku +5,6% odnotowanego przez rynek. Udział Fiat Chrysler Automobiles wyniósł 6,3%, 0,2 punktu procentowego więcej w porównaniu do zeszłego roku. W pierwszych jedenastu miesiącach roku, FCA sprzedała 918 600samochodów, o 14,2 % więcej w stosunku do tego samego okresu roku zeszłego (wzrost rynku wyniósł w tym czasie 6,9%), a udział w rynku wyniósł 6,6%, ze wzrostem o 0,4 punktu procentowego. Fiat Chrysler Automobiles zwiększyła sprzedaż – zarówno w listopadzie jak i narastająco w ciągu roku – z wartościami wyższymi od średniej rynku we Włoszech (+10,8 % w listopadzie i +18,8 % w ciągu roku), w Niemczech (odpowiednio +2,0 i +8,4%), we Francji (w listopadzie +17,7 % i rosnąco +11,9 %) oraz w Hiszpanii (+43,1 % w listopadzie i +26,4% w pierwszych jedenastu miesiącach 2016 roku). W Polsce wynik rejestracji FCA w listopadzie był o 19,9% lepszy niż w ubiegłym roku, podczas gdy rynek wzrósł o 22,7%. Narastająco do końca listopada, FCA sprzedała 11 236 samochodów, o 14,2 % więcej w stosunku do roku ubiegłego (wzrost rynku wyniósł w tym czasie 17,2%), a udział w rynku wyniósł 3,0%.

Marka Fiat odnotowała w listopadzie sprzedaż na poziomie ponad 55 500 samochodów,  o 8,2% więcej w porównaniu do analogicznego miesiąca 2015 roku, z udziałem w rynku równym 4,7 % w porównaniu do 4,6% sprzed roku. W pierwszych jedenastu miesiącach 2016 roku, Fiat sprzedał prawie 692 000 samochodów (13,8% więcej w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku), z wynikiem wyższym od średniej rynku. Udział w rynku wyniósł 5%, ze wzrostem o 0,3 punktu procentowego.

Wśród rezultatów marki na uwagę zasługują liczne wzrosty sprzedaży zarówno w listopadzie (we Włoszech +7,8%, w Niemczech +2,3%, we Francji +12,4% i w Hiszpanii +43,8%) jak i narastająco w ciągu roku: +17,4% we Włoszech, +9,8% w Niemczech, +13,4% we Francji, +28,9% w Hiszpanii. W Polsce marka Fiat odnotowała w listopadzie 32,7% wzrostu w stosunku do ubiegłego roku, a po jedenastu miesiącach sprzedaż jest 20,1% większa niż rok temu.

Również w listopadzie, marka Fiat zdominowała sprzedaż segmentu A. Panda i 500 były na pierwszym i drugim miejscu najlepiej sprzedających się aut w listopadzie i w ciągu roku: przy wspólnym udziale w rynku ponad 29% zarówno w listopadzie i narastająco w ciągu roku. W 2016 roku sprzedaż 500 wzrosła o 1,5% w stosunku do zeszłego roku, a Pandy o 10,6%. Równie pozytywny jest wynik 500L, która była najczęściej kupowanym samochodem w swoim segmencie, zarówno w listopadzie, jak i narastająco w ciągu roku: ilość sprzedanych w 2016 roku 500L wyniosła prawie 76 400, z udziałem w segmencie równym 25,6%. 500X, która na stałe zagościła na czołowych pozycjach swojego segmentu, jest dopełnieniem wyników rodziny 500. Narastająco w ciągu roku zostało sprzedanych prawie 98 500, czyli 48,95% więcej w stosunku do wyników sprzed roku. Rośnie stale sprzedaż modelu Tipo, na uwagę zasługuje też rezultat osiągnięty przez 124 Spider, zaliczonego również w listopadzie do top five swojego segmentu.

Lancia/Chrysler sprzedała w Europie w listopadzie ponad 4400 samochodów, uzyskując stały udział w rynku równy 0,4%. W pierwszych jedenastu miesiącach 2016 roku Lancia sprzedała prawie 62 800 samochodów (+9,6% w stosunku do 2015 roku), uzyskując udział w rynku równy 0,5% (+0,1 punktu procentowego). We Włoszech, na rynku odniesienia dla Lancii, sprzedaż narastająco w ciągu roku wzrosła o 17,7% w stosunku do 2015 roku. W listopadzie Lancia Ypsilon umocniła pozycję lidera w swoim segmencie we Włoszech, natomiast  w Europie narastająco w ciągu roku zwiększyła sprzedaż o 14,1% w stosunku do zeszłego roku. W listopadzie zarejestrowano w Europie prawie 6100 Alf Romeo (o 34,4% więcej w stosunku do zeszłego roku) z udziałem w rynku równym 0,5%, przy wzroście o 0,1 punktu procentowego w porównaniu do analogicznego miesiąca 2015roku. W pierwszych jedenastu miesiącach roku, ilość sprzedanych w Europie Alf Romeo wyniosła 60 000 sztuk (+14,3% w stosunku do 2015 roku) z udziałem w rynku wynoszącym 0,4 %. Sprzedaż marki wzrosła na prawie wszystkich głównych rynkach europejskich: we Włoszech (+35,6 % w listopadzie i +17,6 % rosnąco), w Niemczech odpowiednio +77,6% i +33,3%), we Francji (+49,1% i +13,7%) i w Hiszpanii (+31,1% w listopadzie i +12,2% narastająco w ciągu roku). W listopadzie na wzrost wyników Alfy Romeo miał wpływ nowy model Giulia, którego sprzedaż wzrosła o prawie 25% w porównaniu do października. Na rynku polskim rezultaty Alfy Romeo są słabsze w porównaniu do roku ubiegłego – w listopadzie o 25,4% a narastająco o 7,4%.

Jeep zamknął listopad odczuwalnym wzrostem sprzedaży: prawie 8300 sprzedanych aut (+10,6%) i stabilnym udziałem w rynku równym 0,7%. Narastająco w ciągu roku Jeep sprzedał prawie 96 700 aut, co przełożyło się na 19,8% wzrost i udział w rynku zwiększony z 0,6% (w zeszłym roku) do 0,7%. W porównaniu z 2015 rokiem, odnotowano wzrost wyników marki z wartościami wyższymi od średniej rynku we Włoszech (+27,5 % w listopadzie i +36,2 % rosnąco), we Francji (+29,3 % w listopadzie i +18,4 % w 2016 roku) oraz w Hiszpanii (+42 % w listopadzie i +34,6% rosnąco). W Polsce po jedenastu miesiącach rejestracje samochodów marki Jeep są o 7,4% większe w porównaniu do 2015 roku. I wreszcie Renegade, który w Europie stale utrzymuje się w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się samochodów w swoim segmencie, podciągnął w górę wyniki marki: w listopadzie zostało sprzedanych około 6300 tych aut (wzrost o 26,9% w stosunku do analogicznego miesiąca zeszłego roku) i 71 200 narastająco (+42,2 %).

Luksusowa marka Maserati sprzedała w listopadzie 753 samochody i 7004 w pierwszych jedenastu miesiącach 2016 roku.