MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Komunikat FCA.

W związku ze stanem zdrowia pana Sergio Marchionne, Fiat Chrysler Automobiles N.V. („FCA”) (NYSE: FCAU / MTA: FCA) z głębokim smutkiem informuje, iż w ostatnim tygodniu podczas rekonwalescencji po zabiegu chirurgicznym wystąpiły nieoczekiwane powikłania, oraz że w ostatnich godzinach sytuacja ta uległa znacznemu pogorszeniu.
W wyniku tych komplikacji zdrowotnych pan Marchionne nie będzie mógł powrócić do swoich obowiązków zawodowych.
Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Dyrektorów FCA wyraziła swoją bliskość z Sergio Marchionne i jego rodziną oraz podkreśliła jego nadzwyczajny wkład w rozwój Spółki zarówno na gruncie ludzkim jak i zawodowym.
Rada Dyrektorów podjęła decyzję o przyspieszeniu procesu przekazania funkcji CEO, który trwał już od kilku miesięcy i mianowała Mike’a Manley’a na stanowisko Dyrektora Wykonawczego.
W związku z powyższym, podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w nadchodzących dniach, Rada Dyrektorów zaproponuje, aby pan Manley został wybrany do Rady Dyrektorów w charakterze Dyrektora Wykonawczego Spółki.
W międzyczasie, w celu zapewnienia ciągłości operacyjnej Spółki, Rada Dyrektorów przyznała panu Manleyowi wszystkie uprawnienia Dyrektora Wykonawczego.
Pan Manley przejmie również odpowiedzialność za region NAFTA.
Pan Manley i jego zespół przystąpią do realizacji strategii na lata 2018 – 2022 przedstawionej w dniu 1 czerwca bieżącego roku, planu, który zapewni FCA silną i niezależną przyszłość.

Londyn dnia 21 lipca 2018 r.