MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) wśród globalnych liderów w walce ze zmianami klimatycznymi.

Grupa FCA należy do firm znajdujących się na liście „A” w rankingu CDP Climate, zarezerwowanej dla liderów w walce ze zmianami klimatycznymi.

Trafiając na listę „A” Climate Change 2016 w rankingu ogłoszonym przez CDP (Climate Performance Leadership), Grupa FCA znalazła się ponownie wśród globalnych liderów. Zawdzięcza to, swojemu zaangażowaniu i spektakularnym wynikom uzyskanym w walce ze zmianami klimatycznymi.

Co roku tysiące firm bierze udział w rankingu CDP, który ogłasza niezależną ocenę odpowiedzialnego podejścia i uzyskanych wyników w walce ze zmianami klimatycznymi. Tylko 9% firm, które wzięły udział w inicjatywie CDP dotyczącej zmian klimatycznych, trafiło na listę „A”. Wyniki zostały opublikowane w raporcie Global Climate Change Report „Out of the starting blocks: Tracking progress on corporate climate action”, podsumowującym wyniki największych światowych firm za ostatnie lata.

Zgodnie z polityką prowadzoną przez Grupę FCA, skuteczne i trwałe rozwiązania zapobiegające zmianom klimatycznym i odpowiednie zarządzanie oddziaływaniem na środowisko, można osiągnąć jedynie poprzez zintegrowane podejście, które łączy zaangażowanie zarówno indywidualne, jak i zespołowe; przewiduje udział wszystkich akcjonariuszy i opiera się na polityce inwestycyjnej skierowanej na wspomaganie rozwoju procesów i technologii. Wszystkie te elementy są integralną częścią działania Grupy FCA i zostały docenione przez organizację CDP.

Wśród głównych wyników osiągniętych w 2015 roku są:

  • pozycja lidera w Europie w sektorze pojazdów zasilanych metanem, z ponad 50% udziałem w rynku.
  • zmniejszenie oddziaływania na środowisko w zakładach Grupy: w porównaniu z 2010 rokiem, emisja CO2 przypadająca na wyprodukowany samochód zmniejszyła się o 23,4%.
  • redukcja zużycia wody o 2,3 miliarda m3 w zakładach Grupy na całym świecie.
  • zaangażowanie 225 dostawców w program „Supply Chain” ogłoszony przez CDP i rozpowszechnienie zasad oraz najlepszych rozwiązań związanych ze zrównoważonym rozwojem na cały proces dostaw.

Od 2012 roku Grupa FCA znajduje się wśród niewielu firm, które aktywnie biorą udział we wszystkich inicjatywach promowanych przez CDP, takich jak zmiany klimatyczne, woda, lasy, łańcuchy dostaw.

CDP jest międzynarodową organizacją non-profit, która udostępnia firmom i miastom jedyny na świecie system służący do mierzenia, publikacji, zarządzania i dzielenia się istotnymi informacjami dotyczącymi środowiska, dotyczącymi emisji dwutlenku węgla, zużycia wody i zachowania leśnych zasobów naturalnych. CDP działa w imieniu 827 inwestorów instytucjonalnych, którzy zarządzają kapitałem o wartości 100 tysięcy miliardów dolarów.