MENU
  • UDOSTĘPNIJ

FCA US odpowiada na stanowisko zajęte przez EPA

FCA US, amerykańska spółka zależna FCA N.V. wydała dzisiaj następujący komunikat prasowy.

FCA US jest rozczarowana faktem, że EPA postanowiła wydać “notice of violation” w sprawie technologii kontroli emisji spalin zastosowanej w 3-litrowych silnikach diesel, montowanych w modelach produkowanych w latach 2014-2016.

FCA US potwierdza chęć ścisłej współpracy z nową administracją przy przedstawianiu własnych argumentów i rozwiązaniu kwestii w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zapewniając EPA i klientów FCA US, że produkowane przez spółkę samochody diesel zachowują wszystkie zalecane normy.

Produkowane przez FCA US silniki diesel wyposażone są w nowoczesne hardware’y do kontroli emisji spalin, wykorzystujące technologię układu redukcji emisji spalin (SCR). Każdy producent samochodów musi korzystać z różnych strategii kontrolowania emisji w celu zachowania równowagi pomiędzy wymaganiami EPA dotyczącymi kontroli emisji tlenku azotu (NOx), a wymaganiami dotyczącymi trwałości, osiągów, bezpieczeństwa i ograniczenia spalania. FCA US uważa, że jej systemy kontroli emisji spalin zgodne są z zalecanymi normami.

FCA US poświęciła wiele miesięcy na przekazanie całego mnóstwa informacji agencji EPA oraz innym organom rządowym i przy różnych okazjach starała się przedstawić swoje technologie kontroli emisji przedstawicielom  agencji EPA.  FCA US zaproponowała wiele różnych inicjatyw, by rozwiać niepokoje EPA, w tym opracowanie zakrojonych na szeroką skalę modyfikacji oprogramowania swoich strategii kontroli, które mogłyby zostać natychmiast wdrożone w przedmiotowych samochodach, aby dodatkowo jeszcze poprawić poziom emisji.

FCA US oczekuje z niecierpliwością na jak najszybsze spotkanie z enforcement division  agencji EPA oraz przedstawicielami nowej administracji, aby udowodnić, że strategie kontroli FCA są właściwe i w związku z tym, w oparciu o obowiązujące przepisy nie stanowią “defeat devices” oraz szybkie wyjaśnienie tej kwestii.

Auburn Hills, 12 stycznia 2017

Niniejszy komunikat prasowy oparty jest na prognozach. Przewidywania te oparte są na aktualnych oczekiwaniach i wizjach Grupy odnośnie wydarzeń przyszłych i ze względu na swoją naturę, wpisany jest w nie element ryzyka i niepewności. Przewidywania odnoszą się do wydarzeń i okoliczności, które mogą, lecz nie muszą, mieć miejsca w przyszłości i w związku z tym nie są w pełni wiarygodne. Rzeczywiste rozwiązania mogą znacznie różnić się od tych zawartych powyżej, z powodu  złożoności czynników, w tym zmienności i pogorszenia stanu rynków, kapitału i finansów, popadnięcie w europejski kryzys zadłużenia, zmian w cenach surowców, zmian w warunkach makroekonomicznych i we wzroście ekonomicznym oraz innych zmian warunków prowadzenia biznesu, natury klimatycznej, np. powodzie, trzęsienia ziemi czy inne klęski żywiołowe, zmiany w przepisach i regulacjach rządowych, trudności w produkcji, w tym ograniczenia związane ze zdolnością produkcyjną i dostawami, zapowiadane oddzielenie się Ferrari i wiele innych zagrożeń i niepewności, z których większość jest poza  kontrolą Grupy.