MENU
  • UDOSTĘPNIJ

FCA dotrzymuje zobowiązań związanych ze zrównoważonym rozwojem zmieniając je w konkretne rezultaty.

Przez cały 2017 rok w FCA pracowaliśmy nad przekształceniem naszych zobowiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju w konkretne akcje, które miały na celu odpowiedzialne budowanie wartości w długoterminowej perspektywie. Nasze działania społeczne i te związane z ochroną środowiska odzwierciedlają nie tylko nasze dążenie do rozwijania biznesu, ale również naszą determinację w pozytywnym oddziaływaniu na świat, w którym żyjemy.

Opublikowany (przy okazji zgromadzenia akcjonariuszy) na stronie internetowej FCA Raport Zrównoważonego Rozwoju 2017 prezentuje udziałowcom podstawowe wyniki i długoterminowe cele uzyskane w ciągu roku przez Grupę w sferze społecznej, ekonomicznej i ochrony środowiska.

W 2017 roku sprzedaliśmy na całym świecie 4,7 miliona pojazdów, stale ograniczając wpływ na środowisko naszych procesów produkcyjnych. W ostatnich siedmiu latach, w naszych zakładach karoserii i tłoczniach, ograniczyliśmy emisję CO2 o 33%, zużyliśmy o 37% mniej wody i wygenerowaliśmy o 58% mniej odpadów na każdy wyprodukowany samochód. Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników otrzymaliśmy od nich ponad 2,8 miliona sugestii, które umożliwią nam dalsze udoskonalanie produktów i procesów. Ponadto, jedenasty rok z rzędu, w naszych zakładach na całym świecie zmniejsza się ilość wypadków przy pracy.

Nasze zaangażowanie w rozwój coraz bardziej „zrównoważonych” samochodów jest kontynuowane poprzez badania nad wydajniejszymi silnikami, lepszą aerodynamiką, redukcją masy pojazdu oraz nowymi rozwiązaniami zapewniającymi bezpieczeństwo i jakość produktu. Działania mające na celu poprawę spalania i redukcję emisji CO2 naszych pojazdów obejmują zastosowanie technologii mild hybrid eTorque Assist w nowym Jeepie Wranglerze.

W FCA rozwinęliśmy współpracę z Waymo, przedsiębiorstwem z koncernu Google, zajmującym się rozwojem autonomicznych samochodów, wprowadzając jego technologię do hybrydowych minivanów Chrysler Pacifica i wspierając wprowadzenie pierwszej na świecie usługi jazdy bez kierowcy. Szukamy ponadto innych nowych rozwiązań, by zapewnić dostęp do tych usług naszym klientom.
Na całym świecie Grupa wspierała również społeczności, w których żyjemy i pracujemy, przeznaczając w 2017 roku na ten cel ponad 25 milionów euro. Oprócz tego, nasi pracownicy poświęcili ponad 240.000 godzin roboczych na wolontariat.

W FCA jesteśmy świadomi wpływu, jakie nasze działania i nasze produkty wywierają na społeczeństwo i środowisko oraz roli, jaką spełniamy w opracowywaniu rozwiązań, których celem jest zmniejszenie oddziaływania na otoczenie. Nasze globalne działania wspierają przejście w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i przyczyniają się do osiągniecia Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) ogłoszonych przez ONZ.

Dowiedz się więcej na temat ścieżki zrównoważonego rozwoju FCA, oglądając film o najważniejszych wydarzeniach związanych ze zrównoważonym rozwojem 2017 i zapoznając się z naszym Raportem Zrównoważonego Rozwoju 2017.

Londyn, 13 kwietnia 2018

Więcej informacji pod adresem:
tel.: +39 (011) 00 63088
e-mail: mediarelations@fcagroup.com
www.fcagroup.com

 

Niniejszy komunikat prasowy oparty jest na prognozach. Przewidywania te bazują na aktualnych oczekiwaniach i wizjach Grupy FCA odnośnie wydarzeń przyszłych i ze względu na swoją naturę, wpisany jest w nie element ryzyka i niepewności. Przewidywania odnoszą się do wydarzeń i okoliczności, które mogą, lecz nie muszą, mieć miejsca w przyszłości i w związku z tym nie są w pełni wiarygodne. Rzeczywiste rozwiązania mogą znacznie różnić się od tych zawartych powyżej, z powodu złożoności czynników, w tym zmienności i pogorszenia stanu rynków, kapitału i finansów, popadnięcia w europejski kryzys zadłużenia, zmian w cenach surowców, zmian w warunkach makroekonomicznych i we wzroście ekonomicznym oraz innych zmian warunków prowadzenia biznesu, natury klimatycznej, np. powodzi , trzęsienia ziemi czy innych klęsk żywiołowych, zmian w przepisach i regulacjach rządowych, trudności w produkcji, w tym ograniczeń związanych ze zdolnością produkcyjną i dostawami, zapowiadanego oddzielenia się Ferrari i wielu innych zagrożeń i niepewności, z których większość jest poza kontrolą Grupy.