MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Silniki

Troska_o_ludzi

Założony cel jest bardzo trudny do osiągnięcia. Badacze z FCA podjęli jednak z entuzjazmem to ekstremalne wyzwanie.

Plan systemów napędowych Grupy obejmuje zrównoważone rozwiązania o charakterze zarówno krótko- jak i długoterminowym. Uwzględnia on również przyszłe normy europejskie w zakresie emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa.

W 2020 roku flota pojazdów każdej marki będzie musiała emitować średnio nie więcej niż 95 gramów dwutlenku węgla na kilometr. Osiągnięcie tego celu jest wyzwaniem dla wszystkich producentów. Dlatego również badacze z FCA pracują pełną parą na różnych frontach nad: rozwojem silników tradycyjnych, rozszerzaniem zastosowania nowych paliw (metanu i biomasy), jak najlepszym wykorzystaniem elektroniki i układów przeniesienia napędu, a także opracowaniem hybryd poprzez połączenie silników elektrycznych z termicznymi. Celem jest skonstruowanie samochodu o zerowych emisjach.Rozwój innowacyjnych silników benzynowych

Najpierw powstał MultiAir, później turbo i „downsizing”, który doprowadzono niemal do granic w rewolucyjnym silniku TwinAir. W ostatnich latach silnik benzynowy poczynił w tym zakresie duży progres, a ilość gramów CO2 emitowanych z jednostki dwucylindrowej już teraz może spełnić wymogi obowiązujące od 2020 roku, przynajmniej jeśli chodzi o segment samochodów małych i średnich. Badacze z FCA pracują już nad silnikiem Fire MultiAir drugiej generacji, który – dzięki nowym sposobom kontroli – pozwoli na jeszcze bardziej wydajne spalanie. Jeśli chodzi o jednostki o większej pojemności, wkrótce powstanie nowy silnik. Poprzez zastosowanie w nim systemu MultiAir, turbosprężarki, bezpośredniego wtrysku oraz przystosowanie do sterowania spalaniem warstwowym – może on stać się z technologicznego punktu widzenia najlepszym silnikiem w swojej klasie.

Najbliższe wyzwania dla Diesla

Jeśli chodzi o silniki Diesla, wyzwania na 2020 rok, a jeszcze wcześniej te związane z Euro 6, oznaczają konieczność ograniczenia ilości tlenków bez zbyt dużego wpływu na koszty i bez pogarszania wskaźników zużycia paliwa. To wszystko nie będzie z pewnością łatwe, chociaż wciąż poprawiają się technologie związane z obróbką wtórną, takie jak NSC lub SCR. Aby oczyścić filtry chemiczne wyłapujące tlenki azotu, konieczne jest bowiem doprowadzenie ich do bardzo wysokich temperatur, a to powoduje niestety wzrost zużycia paliwa. Wadę tę można jednak zrównoważyć, niemniej trzeba poszerzyć kierunki działań. Prowadzone badania obejmują takie kwestie, jak tarcia w silniku, spalanie i turbodoładowanie, a także recyrkulację spalin. Zresztą drogą do doskonałości nie jest pojedyncza technologia, ale ich odpowiednia kombinacja.

Metan: niezaprzeczalna alternatywa

FCA prowadzi w pełnym zakresie badania w obszarze paliw i energii, a pracownicy ośrodków badawczych stale poszukują właściwych alternatyw w stosunku do paliw tradycyjnych. Obecnie najbardziej odpowiednim wydaje się metan – ten gaz naturalny emituje bowiem przy wydechu 23 razy mniej CO2 niż benzyna. Jest to paliwo najbardziej powszechne na świecie, a jego zasoby są niemal niewyczerpalne. Po wydobyciu nie trzeba go poddawać procesowi rafinacji, zaś jego transport nie wymaga cystern, które same zanieczyszczają środowisko. Poza tym metan jest najbardziej ekonomicznym paliwem, można go również uzyskiwać ze ścieków pochodzących z gospodarstw hodowlanych oraz z odpadów, a więc nie wpływa na poziom równowagi energetycznej. Wreszcie – technologia, jaką Grupa opracowała w tym zakresie podczas ostatnich 15 lat, stając się ostatecznie jej liderem w Europie, nie ma negatywnego wpływu na osiągi samochodów, ani też nie ogranicza przestrzeni w ich wnętrzu.

Eksperymenty w dziedzinie technologii hybrydowej: Plug-In Hybrid Electric Vehicle

W 2012 roku FCA dostarczyła 16 partnerom w Stanach Zjednoczonych samochody demonstracyjne Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV) – w sumie 109 pickupów Ram 1500 i 23 minivany Chrysler.