MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Otwarte innowacje

Poprzez wiele różnych inicjatyw oraz narzędzi proces innowacji FCA promuje współpracę i możliwości wymiany doświadczeń z partnerami zewnętrznymi i z udziałowcami.

Zaangażowanie Grupy w liczne badania potwierdza 8 tysięcy patentów złożonych przez jej spółki w ciągu ostatnich lat.

Fuzje, przejęcia i zakładanie spółek joint venture pozwalają Grupie tworzyć synergie i jednocześnie stymulować innowacje.

Ponadto Grupa stale zachęca swych pracowników do kreatywności, na każdym poziomie i każdej funkcji organizacyjnej.

Ważnymi bodźcami do innowacji są kontakty z klientami zaangażowanymi już na etapie definiowania produktu, a także udział w portalach społecznościowych, korzystanie z pomysłów dostawców, instytucji publicznych i prywatnych, ośrodków badawczych oraz uniwersytetów.

FCA od dawna współpracuje z uniwersytetami i ośrodkami badawczymi, uczestnicząc w pracach zespołów badawczych i we wspólnych projektach. Bliskie relacje ze światem akademickim, utrzymywane zarówno na poziomie całej Grupy jak i w poszczególnych spółkach, mają zachęcać do twórczego myślenia i wynagradzać talent ludzi młodych. Poza tym firma od lat pełni w Europie aktywną rolę w definiowaniu polityki i określaniu priorytetów związanych z programami innowacji w sektorze motoryzacyjnym.

W pewnych dziedzinach innowacji Grupa inwestuje też w firmy zewnętrzne. Pozwala to uzupełniać wiedzę, korzystając ze specyficznych doświadczeń niedostępnych w ramach własnej organizacji.Troska_o_ludzi