MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Misja

Zaangażowanie Grupy: mniejszy wpływ na środowisko, bezpieczne i skomunikowane pojazdy, coraz bardziej konkurencyjne produkty.


Działalność badawcza Grupy skupiona jest wokół trzech głównych obszarów:

  • ograniczenie wpływu na środowisko w ramach całego cyklu eksploatacji samochodu, od zastosowania odpowiednich surowców po etap złomowania. Celem jest redukcja emisji CO2 i innych substancji zanieczyszczających, a także poziomu hałasu, przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności energetycznej pojazdu;

  • pojazdy bezpieczne i skomunikowane: ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich aspektów związanych z bezpieczeństwem (aktywnym, pasywnym i prewencyjnym) i z rozwojem systemów w zakresie mobilności informacyjnej;

  • wzrost konkurencyjności produktu poprzez badanie nowych konstrukcji pojazdów, ciągłą poprawę osiągów, komfortu i postrzeganej jakości oraz stosowanie innowacyjnych technologii w procesach produkcyjnych, przy jednoczesnym poszukiwaniu równowagi ekonomicznej osiąganych rezultatów.

Mis