MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Prywatność

Polityka ochrony prywatności
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r., No 101 poz. 926) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 poz. 1204).
FCA Poland S.A. (dalej FCA) szanuje prywatność Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe, pozyskane za pomocą serwisów internetowych FCA zostaną wykorzystane w pierwszym rzędzie do zapewnienia Państwu dostępu do żądanej Usługi lub/i odpowiedzi na zadane pytanie.

Cel i sposób przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe podane z własnej woli, będą przetwarzane w celu: a) zapewnienia dostępu do żądanej usługi (w dalszej części „Usługa”), a także w celu umożliwienia firmie Fiat Group Automobiles przeprowadzenia ankiety dotyczącej zrealizowanej Usługi;
b) dostarczania, po uprzednim uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych, informacji marketingowych, handlowych i/lub promocji, a także wysyłania materiałów reklamowych i realizacji sprzedaży bezpośredniej lub wysyłania interaktywnych informacji handlowych dotyczących produktów, usług i innych działalności FCA Poland S.A. oraz spółek Grupy FCA, dealerów FCA Poland S.A, oraz przedsiębiorstw usługowo przetwarzających dane osobowe na zlecenie i na rzecz FCA Poland, w kraju i za granicą, takich jak przeprowadzanie badań rynkowych lub określenia przyzwyczajeń i skłonności zakupowych konsumentów.
Przetwarzanie danych osobowych dla każdego z powyższych celów odbywać się będzie w formie papierowej, automatycznej i elektronicznej, a w szczególności za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej, telefonu (również poprzez komunikaty automatyczne, wiadomości SMS i MMS itp.) oraz drogą telefaxową.

Skutki ewentualnego braku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże, w przypadku braku danych osobowych oznaczonych gwiazdką jako „obowiązkowe”, zamawiana Usługa nie będzie mogła zostać dla Państwa zrealizowana a Pani / Pan, nie będzie mógł być prawidłowo zidentyfikowany. Brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie oznaczonych gwiazdką jako „obowiązkowe” pozwoli jednakże na realizację zamawianej Usługi.

Podmioty, którym dane osobowe mogą być podane do wiadomości
Państwa dane osobowe, zebrane podczas niniejszej rejestracji, mogą być przetwarzane przez osoby upoważnione do przetwarzania danych, w tym przez jednostki zewnętrzne, zarządzające zamawianą Usługą i działaniami marketingowymi oraz przez osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych oraz Spółki, którym dane osobowe zostały zakomunikowane jak niżej przewidziano.

Podmioty, którym dane osobowe mogą być udostępniane
Państwa dane osobowe mogą być podane do wiadomości osobom trzecim w przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, aby spełnić żądania pochodzące od władz publicznych, które mają prawo zażądać takich informacji.
Poza tym, po uprzednim uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe mogą zostać przekazane również do Sieci sprzedaży FCA Poland S.A. oraz do innych Spółek należących do Grupy FCA, które będą przetwarzać dane w celach związanych z promocjami odnośnych produktów i usług.

Podmiot posiadający prawa do przetwarzania danych oraz osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych
Prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych posiada FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Grażyńskiego 141.

Twoje prawa
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r., No 101 poz. 926) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 poz. 1204).
Zapewniamy Pani /Panu prawo wglądu do Państwa danych osobowych, natychmiastowej aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, wnoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych, handlowych lub reklamowych zwracając się do: FCA Poland S.A. Dyrekcja Handlowa, Al. Wyścigowa 6, 02–681 Warszawa