MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Zdrowie

22 980

badan specjalistycznych, z których skorzystało

2 275

pracowników

150

fabryk FCA z całego świata wzięło udział w konkursie EHSLA. Zakład Tychy wygrał w kategorii „Health and Safety”

3740

dni szkoleniowych dla

21167

uczestników w 2015 r.

Program Promocji Zdrowia

Inicjatywa opracowywana corocznie przez FCA Poland umożliwia pracownikom większości spółek FCA korzystanie z szerokiej gamy analiz medycznych, przeprowadzanych w zakładowych Centrach Zdrowia lub we współpracy ze specjalistycznymi placówkami medycznymi.
W 2015 roku przygotowano 51 badań z zakresu profilaktyki schorzeń tarczycy, chorób nowotworowych, schorzeń układu pokarmowego, chorób wątroby, płuc, układu krążenia, oczu i wiele innych. Skorzystało z nich 2 275 pracowników, którzy wzięli udział w 22 980 badaniach.
W 2015 r. Program Promocji Zdrowia zgłoszony został przez FCA Poland Zakład Tychy do konkursu EHSLA (Environment, Health and Safety Leadership Awards), w którym uczestniczyło 150 zakładów FCA z całego świata. Jego celem było wdrożenie innowacyjnych projektów dotyczących poprawy jakości środowiska, energii oraz zdrowia i bezpieczeństwa pracy zgodnie z zasadami World Class Manufacturing. Do konkursu EHSLA zgłoszono ponad 250 projektów. Projekt Programu Promocji Zdrowia zyskał uznanie jurorów, którzy przyznali FCA Poland Zakładowi Tychy dwa pierwsze miejsca w kategorii „Health and Safety” zarówno na poziomie regionalnym (Region EMEA), jak i globalnym.

Szkolenie i rozwój pracowników

Grupa FCA realizuje politykę szkoleniową, mając na uwadze cele biznesowe oraz potrzeby rozwoju i doskonalenia pracowników ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z wdrażaniem metodologii World Class Manufacturing w odniesieniu do zakładów produkcyjnych Grupy. FCA przywiązuje dużą wagę do nieustannego rozwoju własnych kadr, korzystając ze wszystkich dostępnych i nowoczesnych metod szkoleniowych oraz w oparciu o wprowadzony i rozpowszechniony model Leadership. W 2015 roku w zakładach produkcyjnych FCA zrealizowano 3 740 dni szkoleniowych, w których udział wzięło 21 167 uczestników.