MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Społeczność lokalna

Finansowanie przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i charytatywnych

FCA Poland wspiera działalność kulturalną i sportową, a także inicjatywy charytatywne organizowane w miastach, gdzie mieszczą się siedziby, zakłady spółek i przedstawicielstwa handlowe. Są to m.in.: Teatr Polski w Bielsku-Białej, wyścig kolarski Tyskie Kryterium Fiata, Bieg Fiata, Festiwal Kompozytorów Polskich, Jazzowa Jesień czy też Dni Bielska-Białej, Dni Miasta Tychy i wiele innych. Taka polityka prowadzona jest przez firmę od początku swojej działalności na rynku polskim i umożliwia jej aktywny udział w życiu i rozwoju regionów, w których koncern jest obecny. Sponsorowanie ważnych dla społeczności i związanych z tradycją wydarzeń ma na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy, budowanie zaufania do przedsiębiorstwa i kreowanie jego wiarygodności.

Współpraca z Towarzystwem Salezjańskim

Dzięki porozumieniu pomiędzy FCA Poland a Towarzystwem Salezjańskim z 2009 roku powstał projekt na rzecz młodzieży o nazwie Tech Pro2 (Technical Professional Program). Uczniowie Zespołu Szkół Salezjańskich mogą w jego ramach uczyć się serwisować samochody marek FCA na nowoczesnych urządzeniach i przyrządach diagnostycznych – takich samych, w jakie wyposażone są autoryzowane warsztaty. Trzyletni program przewiduje kształcenie zawodowe uczniów przygotowujące ich do pracy.

Czasopismo FCA Wokół Nas

Dwumiesięcznik wydawany w Polsce na wzór włoskiego „Illustrato” dociera do pracowników Grupy FCA, emerytów, rencistów, przedstawicieli dostawców, dealerów, dziennikarzy, urzędów publicznych i uczelni wyższych. Misją czasopisma, wydawanego w Polsce od 20 lat, jest poszerzanie i pogłębianie wiedzy o działalności Grupy, a także upowszechnianie szeroko pojętej kultury w przedsiębiorstwie, kultury pracy i zachowań, bo tylko wtedy można stworzyć wspólnotę nie tylko interesów, ale również celów, jakie przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć.