MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Rodzina

35 000

osób uczestniczyło
w Dniach rodzinnych polskich spółek FCA
w 2015 r.

733

dzieci wzieło udział w koloniach letnich spółek FCA w 2015 r.

6 820

pracowników i ich rodzin należy do

26

sekcji CRiK

Dzień Rodzinny

Tradycją spółek Grupy FCA jest organizowanie corocznie festynów rodzinnych dla pracowników, emerytów, rencistów i ich rodzin. Dzień Rodzinny to duże wydarzenie dla firm. Możliwość przyjrzenia się zmianom, jakie w ciągu ostatnich lat zaszły i nadal zachodzą w zakładach, a także ich rozwojowi i rozbudowie, stanowi prawdziwą atrakcję, z której co roku korzysta wielu pracowników i ich bliskich. W 2015 roku w zakładach Grupy FCA w Tychach, Bielsku-Białej, Sosnowcu i Skoczowie świętowało ponad 35 tys. osób. Dzień Rodzinny to także okazja do zaprezentowania zakładu i osiągnięć firmy zaproszonym na tę uroczystość przedstawicielom władz regionalnych, instytucji państwowych, dostawcom oraz dziennikarzom.

Kolonie i prezenty bożonarodzeniowe dla dzieci

Corocznie spółka Gestin Polska organizuje dla wielu spółek Grupy FCA kolonie letnie dla dzieci ich pracowników. W 2015 r. w ośrodkach wypoczynkowych w Polsce, Bułgarii i we Włoszech przebywało 733 dzieci. Każdego roku przed świętami Bożego Narodzenia dzieci pracowników spółek Grupy FCA obdarowywane są atrakcyjnymi prezentami świątecznymi oraz słodyczami. W 2015 roku podczas tradycyjnych spotkań z Mikołajem upominki otrzymało ogółem 7 906 dzieci. Pracownicy spółek FCA mogą również uzyskać dofinansowywanie wyjazdów swoich pociech na tzw. zielone szkoły i turnusy rehabilitacyjne.

Centrum Rekreacji i Kultury

Pracownicy spółek FCA w Polsce oraz ich rodziny od wielu lat korzystają z działalności prowadzonej przez działające przy FCA Poland Centrum Rekreacji i Kultury. Istniejące od 1995 r. CRiK umożliwia pracownikom i ich rodzinom czynny wypoczynek, uprawianie różnych dyscyplin sportowych oraz udział w licznych imprezach kulturalnych. Aktualnie do CRiK należy 6 820 członków zrzeszonych w 26 sekcjach. W 2015 r. CRiK zorganizował 314 imprez, w tym kilka masowych festynów.