MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Nauka

3070

nagród w 20. edycjach,
na łaczna kwote

11 mln zł

319

prac magisterskich
i doktorskich
nagrodzonych
od 1997 r.

87

studentów
odbyło praktyki
w fabrykach FCA
w 2015 roku

Nagrody dla dzieci pracowników

Każdego roku spółki FCA nagradzają dzieci swoich pracowników za bardzo dobre wyniki w nauce. Program ten ustanowił w 1996 roku Zarząd Fiat SpA, a jest on organizowany nie tylko we Włoszech, ale też w krajach, w których znajdują się zakłady FCA. Przedsiębiorstwo w ten sposób od lat nagradza wiedzę, zaangażowanie i determinację młodych ludzi, umacniając poczucie przynależności do Grupy. Dotychczas, w 20 edycjach konkursu, przyznano w naszym kraju 3 070 nagród o łącznej wartości ponad 11 mln złotych.

Współpraca ze światem nauki

W ramach porozumienia zawartego w 1997 r. spółki Grupy FCA (FCA Poland, FCA Powertrain Poland, Magneti Marelli, Teksid Iron Poland) i CRF (Centrum Badawcze Fiata w Turynie) współpracują z trzema uczelniami technicznymi: Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską i Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Współpraca przewiduje przedstawianie przez CRF propozycji tematów prac dyplomowych oraz doktorskich, które są realizowane przez studentów i doktorantów. Przyszli absolwenci oraz pracownicy naukowi mają możliwość uczestniczenia w praktykach studenckich w Polsce i w centrach badawczych we Włoszech. Co roku komisje złożone z przedstawicieli uczelni wyłaniają najlepsze prace doktorskie i magisterskie, a autorzy prac otrzymują nagrody pieniężne fundowane przez spółki Grupy FCA. Ogółem w 2015 r. nagrodzono 19 prac (319 od początku konkursu). W tym samym roku zorganizowano także pierwszą edycję Nagrody im. Giovanniego Agnelliego za najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z przyszłym rozwojem branży motoryzacyjnej.
Drugim obszarem współdziałania są porozumienia pomiędzy niektórymi spółkami Grupy FCA (FCA Poland, Comau Poland, FCA Powertrain Poland) z największymi uczelniami technicznymi w Polsce dotyczące m.in. propagowania nowych technologii przemysłowych i zarządzania oraz praktyk studenckich w zakładach Grupy FCA. W 2015 roku z możliwości tej skorzystało w sumie 87 studentów.