MENU
  • UDOSTĘPNIJ

FCA w skrócie

Wyniki w okresie obrachunkowym 2014 (w milionach euro)


2014201320122011(1)2010(2)
Przychody netto96,09086,62483,76559,55935,880
EBIT3,2233,0023,4343,2911,106
Zysk netto6321,9518961,398600

Pozostałe informacje


20142013 20122011(1)2010(2)
Dostawy ogółem (n/000)4,6084,3524,2233,1752,094
Zatrudnieni232,165229,053218,311197,021137,801

(1) W wyniku przejęcia kontroli nad FCA US w dniu 24 maja 2011 wyniki finansowe FCA US zostały skonsolidowane w bilansie począwszy od 1 czerwca 2011 roku.

(2) W danych za 2010 rok CNHI uwzględniono jako Discontinued Operations, ponieważ od 1 stycznia 2011 roku obszar ten został wydzielony z Grupy.