MENU
  • UDOSTĘPNIJ

Sirio Polska Sp. z o.o.

Spółka, zatrudniająca 200 pracowników, od 2001 r. zajmuje się ochroną mienia firm z Grupy FCA oraz bezpieczeństwem aktywnym i pasywnym dóbr powierzonych przez firmy trzecie. Ochrona kompleksowa w obszarze bezpieczeństwa przemysłowego obejmuje: ochronę osób i mienia, prewencję pożarową i zarządzanie ryzykiem, ratownictwo pożarowe, drogowe, ekologiczne oraz medyczne. Do zadań spółki należy również obsługa transportowa, tj. zarządzanie i utrzymanie parku samochodowego.

Sirio Polska Sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 8132485